Nowenna do św. Charbela

Opublikowano w 2017-07-31

Dlaczego Święty Charbel?

Prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, modląc się, poszcząc i umartwiając. W pustelni spędził  23 lata swego życia. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w 1898 roku. Zgodnie z zakonną tradycją niezabalsamowane ciało ubrane w habit zostało złożone w grobie bez trumny. Po pogrzebie ojca Charbela miało miejsce niezwykłe zjawisko. Nad jego grobem pojawiła się jasna poświata utrzymująca się przez wiele tygodni. Łuna ta spowodowała, że do grobu pustelnika zaczęły przychodzić co noc rzesze wiernych i ciekawskich. Kiedy po kilku miesiącach władze klasztoru otworzyły grób, okazało się, że ciało ojca Charbela jest w doskonałym stanie, zachowało elastyczność i temperaturę ciała osoby żyjącej oraz wydzielało ciecz określaną przez świadków jako pot i krew. [...] Papież Paweł VI ogłosił ojca Charbela najpierw błogosławionym a potem świętym Kościoła katolickiego. 
 

O uzdrowienie i rozwiązanie trudnych spraw

WPROWADZENIE
„Wielka jest dzisiaj radość Nieba i ziemi z powodu beatyfikacji Charbela Makhlouf, zakonnika i pustelnika z libańskich maronitów. Wielka jest radość Wschodu i Zachodu z tego syna Libanu, godnego uwielbienia kwiatu świętości, kwitnącego na trzonie starodawnych, klasztornych tradycji Wschodu, czczonych obecnie przez Kościół w Rzymie” – powiedział Paweł VI, który najpierw beatyfikował, a później kanonizował o. Charbela.
Słowa Papieża nie były na wyrost. Ten maronicki duchowny, mnich pustelnik, który żył w latach 1828-1898, cieszy się od lat wielkim nabożeństwem ze strony wiernych. Może to niektórych dziwić zważywszy, że prowadził życie ukryte i ostatnie 23 lata swojej doczesnej pielgrzymki spędził w pustelni. Po śmierci Pan Bóg potwierdzał jednak znakami jego świętość.
Tuż po jego pogrzebie pojawiła się niezwykła łuna, która utrzymywała się przez wiele tygodni. To ona najpierw sprawiła, że tłumy pielgrzymów zaczęły przybywać do grobu o. Charbela. Kiedy po ekshumacji okazało się, że ciało zakonnika jest zachowane w doskonałym stanie, kult coraz bardziej się rozpowszechniał. Wpłynął na to z pewnością także i fakt, że z ciała pustelnika zaczęła sączyć się substancja, której, po licznych uzdrowieniach, zaczęto przypisywać cudowne właściwości.
W sanktuarium św. Charbela w miejscowości Annaya udokumentowano już sześć tysięcy cudownych uzdrowień, a wiele innych nigdy nie zostało zgłoszonych. Cuda te dzieją się cały czas, a wiele z nich ma spektakularny charakter, jak w przypadku Bernadette Vernamat, która w 2004 r. została uzdrowiona z raka piersi, czy Nadii Sader, która w 1996 r. powróciła do zdrowia, choć była całkowicie sparaliżowana.
Św. Charbel przypomina nam o tym, że Bóg nie pozostawia nas samych z naszymi cierpieniami, ale chce przyjść nam z pomocą: „Tylko Jezus może uwolnić człowieka od wszystkich grzechów, problemów i zmartwień. On bardzo cierpi, gdy człowiek odkupiony Jego krwią upada w grzechu”. O prawdziwości tej nauki świadczą nie tylko jego słowa, ale przede wszystkim cuda dziejące się za jego wstawiennictwem. Módlmy się przez wstawiennictwo św. Charbela, którego sam Pan Bóg wskazuje nam jako przykład do naśladowania i orędownika naszych trudnych spraw.

DZIEŃ PIERWSZY
20 lipca – czwartek

Cudami słynący święty Ojcze Charbelu, skuteczny opiekunie wiernych, którego nieskalane ciało, przezwyciężywszy rozkład,wydzielało woń niebiańską, przybądź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, o którą z ufnością proszę (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje).
Święty Charbelu, módl się za mną.
Panie Boże, który obdarzyłeś św. Charbela łaską żarliwej wiary, za jego wstawiennictwem proszę Cię o to, by moje postępowanie było zawsze zgodne z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Tobie powierzam siebie, moją rodzinę, moich przyjaciół.
Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI
21 lipca – piątek

Święty Charbelu, który z miłości do Boga oddałeś się życiu pustelniczemu i chętnie przyjąłeś cierpienie za zbawienie świata, Ciebie Pan Jezus uczynił jasną lampą na drodze życia wielu ludzi. Uciekam się do Ciebie z ufnością, że nie pozostawisz mnie bez pomocy i przez Twoje wstawiennictwo proszę o łaskę… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje). Ufam Tobie. Amen.
Święty Charbelu, naczynie pełne woni Ducha Świętego, błagam Cię, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, bogaty w miłosierdzie, który zaszczyciłeś św. Charbela łaską czynienia wielu cudów, ulituj się nade mną i wysłuchaj prośby, którą składam za jego pośrednictwem. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI
22 lipca – sobota

Święty Charbelu, który jesteś wspaniałą ozdobą oblubienicy Chrystusa, jaką jest Kościół, rozjaśnij moją drogę, na której doświadczam tyle cierpienia i podstępów szatana i umocnij moją nadzieję aby moje życie we wszystkim podobało się Bogu. Ufny w Twoje wstawiennictwo, z całego serca proszę o łaskę… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje). Uproś ją u Jezusa ukrzyżowanego, którego zawsze wielbiłeś.
Święty Charbelu, ucieleśnienie cierpliwości i skromności, proszę Cię, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, który oczyściłeś duszę św. Charbela i wspomagałeś go w nadzwyczajny sposób w dźwiganiu jego krzyża, daj mi odwagę pokonywania życiowych trudności z pokorą, pogodą ducha i poddaniem się Twojej Boskiej Woli. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY
23 lipca – niedziela

Święty Charbelu czuły dla potrzebujących, uciekam się do Ciebie, pokładając całkowitą nadzieję w Twojej pomocy. Dzięki mocy Twego wstawiennictwa u Boga, oczekuję łaski… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje), o którą tak bardzo zabiegam. Także i mnie okaż dzisiaj swoją czułą pomoc.
Święty Charbelu, ostojo wszystkich cnót, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, który obdarowałeś św. Charbela tak licznymi łaskami, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich i okaż miłosierdzie nade mną, bym mógł sławić Ciebie teraz i na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY
24 lipca – poniedziałek

Święty Charbelu, wybrany i umiłowany przez Boga, wyproś mi u Boga nadprzyrodzone światło, które będzie mi wskazywało właściwy kierunek mojego życia i naucz mnie miłować Boga i bliźnich ze wszystkich sił moich. Pospiesz mi dzisiaj na ratunek. Wrażliwy Ojcze, błagam Cię o łaskę… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje).
Święty Charbelu, wsparcie i pomocy moja, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, wysłuchaj moich próśb za wstawiennictwem św. Charbela. Napełnij moje skołatane i zmęczone serce swoim pokojem i radością. Oddal niepokoje mojej duszy i udziel łaski nawrócenia. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY
25 lipca – wtorek

Święty Charbelu, żarliwy obrońco potrzebujących, jedno Twoje słowo do Jezusa wystarczy aby zostały odpuszczone moje grzechy, aby zostało okazane mi miłosierdzie i wysłuchana moja prośba, którą noszę w swoim sercu... (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje).
Święty Charbelu, przyjacielu aniołów, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, który wybrałeś św. Charbela, aby bronił nas przed zakusami szatana i wypraszał miłosierdzie potrzebującym, za jego wstawiennictwo udziel mi łaski… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje), dla Twojej większej chwały na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY
26 lipca – środa

Święty Charbelu, znaku Bożej miłości pośród grzeszników, przyjdź mi z pomocą w mojej biedzie i niemocy. Mam niezłomną nadzieję w Twoje wstawiennictwo u Boga. Błagam Cię o łaskę… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje).
Święty Charbelu, przewodniku błądzących, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, moje niezliczone grzechy przeszkadzają Twojej łasce w dotarciu do mnie. Wzbudź we mnie żal za moje grzechy i pragnienie wierności Twojej woli we wszystkim. Proszę Cię o to za wstawiennictwem św. Charbela. Przywróć radość memu smutnemu sercu, obdarzając mnie tym o co proszę. Tobie chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY
27 lipca – czwartek

Święty Charbelu, który umiłowałeś modlitwę i post i przykładem swego życia pobudzasz mnie do wiary, nadziei i miłości, przekonany, że Twoje stawiennictwo podoba się Bogu, proszę Cię o łaskę… (w tym miejscu można wymienić konkretne intencje).
Święty Charbelu, posłuszny woli Bożej, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, źródło i wzorze pokoju, który udzieliłeś umiłowanemu św. Charbelowi ewangelicznej doskonałości, uroczyście proszę Cię, udziel mi łaski przeżycia reszty mojego życia zgodnie z Twoimi przykazaniami. Kocham Cię Boże, mój Panie i Zbawicielu. Amen
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY
28 lipca – piątek

Święty Charbelu, zwracam się do Ciebie w ostatnim dniu Nowenny. Ogromnie liczę na Twoje wstawiennictwo, gdyż pomimo moich pragnień moja wiara wciąż jest słaba. Rozmowa z Tobą umacnia mnie i sprawia mi radość. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Pana Boga łaskę, o którą w czasie tej nowenny usilnie prosiłem. Z głębi skruszonego serca postanawiam więcej już nie grzeszyć.
Święty Charbelu, szczególnie obdarowany przez Boga, wstaw się dzisiaj za mną.
Panie Boże, który wysłuchiwałeś modlitw św. Charbela i obdarzyłeś go łaską zjednoczenia z Tobą, zmiłuj się nade mną w mojej niedoli. Ocal mnie od zła, z którym sobie nie radzę. Tobie chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.
Pomagaj nam w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę (tutaj można wymienić intencje), o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Pobierz tekst Nowenny do św. Charbela tutaj