Kwartalnik "Z Niepokalaną"

Pokarmem dla wiary jest słuchanie słowa Bożego, katecheza i literatura religijna. Z pomocą przychodzi kwartalnik Z Niepokalaną, który jest pismem formacyjno-informacyjnym Stowarzyszenia. W każdym numerze znajdują się artykuły umacniające i kształtujące wiarę chrześcijańską w oparciu o Pismo św., ojców Kościoła i wskazówki świętych. W Z Niepokalaną można także znaleźć odpowiedź na egzystencjalne pytania nurtujące współczesnego człowieka. Współpracownicy mariańscy znajdą także w tym piśmie informacje o misjach prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Marianów, do którego duchowo przynależą.
Aktywni członkowie Stowarzyszenia bezpłatnie otrzymują Z Niepokalaną.    

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego numeru kwartalnika.