Listy ojca Władysława MIC

Kilka razy w roku dyrektor SPM, ojciec Władysław MIC, kieruje do wszystkich pomocników mariańskich list, który służy pomocą w odpowiednim przeżywaniu ważnych uroczystości roku liturgicznego oraz mobilizuje do zaufania Panu Bogu i do modlitwy w realiach codziennego życia człowieka, współczesnego Kościoła i świata. Najczęściej listy te są związane z zaproszeniem do odprawiania nowenn. W listach znajdują się również informacje o sposobie wykorzystania pomocy materialnej, jaką otrzymuje Zgromadzenie Księży Marianów od współpracowników mariańskich.     

Przejdź do listu ojca Władysława