Nowenny

To forma modlitwy praktykowana w Kościele od wieków. Trwa 9 dni. W Starym Testamencie okres 9 dni symbolizował duchową podróż prowadzącą do odrodzenia i odnowy. W chrześcijaństwie symbolizuje dążenie do doskonałości i wytrwałość w modlitwie. Nowenny najczęściej poprzedzają ważne uroczystości roku liturgicznego, wspomnienia Matki Bożej i świętych.

Uzasadnienie skuteczności nowenn znajdujemy na kartach Pisma św.: „Zaprawdę, mówię wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone” (Mt 7,7); „Zaprawdę, mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam” (J 16,13). „Wielką moc ma wytrwała modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5,16). Potwierdzają to słowa Pana Jezusa z przypowieści: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem! Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę” (Łk 18,2-6).

Czy dzisiejsze pokolenie, które oczekuje natychmiastowego efektu, potrafi zachwycić się tą wytrwałą formą szturmu do nieba? Tak. Dla bardzo wielu osób ta forma modlitwy jest ulubionym środkiem kontaktu z Panem Bogiem, Matką Bożą i świętymi. Nowenny uczą cierpliwości. Oczyszczają intencje. Są wyrazem zaufania Bogu i złożenia w nim całkowitej nadziei. Nowenna to „zawracanie głowy” Panu Bogu, to konsekwentny szturm do nieba, drążenie skały, dzień po dniu.

Do członków Stowarzyszenia kilka razy w roku wysyłane są teksty różnych nowenn. Zwykle towarzyszy im odprawianie 9 Mszy świętych w intencjach poleconych ojcu Władysławowi MIC. Ofiary składane z tej okazji są przeznaczane na misje Zgromadzenia Księży Marianów.