Spotkania regionalne

Stowarzyszenie jest duchową wspólnotą osób, które łączy pragnienie podobania się Panu Bogu i czynienia dobra we współpracy z marianami. Z powodu zamieszkania w różnych miejscach Polski, a nawet za granicą, członkowie nie mogą regularnie spotykać się ze sobą na modlitwie. Dlatego jedynie w największych ich skupiskach, najczęściej przy domach mariańskich, kilka razy w roku lub comiesięcznie odbywają się spotkania regionalne Stowarzyszenia: w Lublinie, Grudziądzu, Warszawie.

Informacje u osób odpowiedzialnych:
Lublin: p. Beata Moskal – 603 76 85 24;
Grudziądz: p. Edward Dejewski – 509 36 01 00;
Warszawa: 22 833 74 05.