Słowo Ojca Władysława

Duch Święty chce Ciebie odrodzić do nowego życia

Trzeba się powtórnie narodzić
Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3,5). W Ewangelii zawarta jest poruszająca scena. Do Jezusa – Nauczyciela, o którym stało się głośno z powodu Jego nauki i niezwykłych cudów dokonywanych przez Niego, przyszedł pewnego razu Nikodem. Ten już niemłody, wykształcony człowiek zajmował wysokie miejsce w ówczesnej hierarchii społecznej. Ewangelia określa go mianem „dostojnik żydowski”. Był członkiem Sanhedrynu – najważniejszej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej. Nikodem przyszedł do Jezusa nocą. Prawdopodobnie bał się, że ktoś go zobaczy, i w ten sposób narazi na utratę swoją reputację. Należał bowiem do stronnictwa faryzeuszy, zwalczających zaciekle Jezusa. Czy przyszedł do Jezusa, aby wdać się z Nim w polemikę, czy też rzeczywiście szukał prawdy i pragnął sam przekonać się, kim jest Jezus? Tego nie wiemy. Jezus podjął z nim rozmowę. Nikodem powiedział do Niego: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim (J 3,2). Jezus wypowiedział wtedy zdanie pozornie niemające związku z tokiem rozmowy: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego (J 3,3). W każdym razie tak potraktował je Nikodem, którego ono zmieszało i zaskoczyło: Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? (J 3,4).

„Tak bowiem Bóg umiłował świat”
Jezus próbował wyjaśnić Nikodemowi swoje słowa. Odwołał się do biblijnych obrazów, które temu faryzeuszowi, jako znawcy Pisma, były z pewnością bliskie, i powiedział: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem (J 3,5-6). Czyniąc te wyjaśnienia, Jezus odpowiedział Nikodemowi: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? (J 3,10). Skonfrontował w ten sposób jego religijność i wiedzę z rzeczywistą gotowością na przyjęcie Ducha Świętego. Dopiero gdy Nikodem otworzył swe serce na słowo Boże, Jezus przekazał mu prawdę o tym, co jest sednem Ewangelii: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).  

Otworzyć się na działanie Ducha Świętego
Przygotowując się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zechciejmy usłyszeć słowa Chrystusa wypowiedziane do Nikodema, tak jakby były wypowiedziane do mnie i do Ciebie: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Zaraz po tych słowach słyszymy Dobrą Nowinę: Bóg udziela nam Ducha Świętego, który odradza w nas wszystko, co słabe i grzeszne.
Podczas chrztu świętego każdy z nas został oczyszczony z grzechu pierworodnego i narodził się na nowo – do życia wiarą, nadzieją i miłością. Otrzymaliśmy Dar – Ducha Świętego, przychodzącego do nas ze swoimi łaskami i charyzmatami. Być może jednak nieraz, w codziennym życiu, zachowujemy się tak jak Nikodem. Modlimy się, chodzimy do kościoła, spełniamy dobre uczynki, ale nie doświadczamy owego porywu życia i miłości, który daje Duch. Może uważamy, że jesteśmy na to zbyt starzy? Może czujemy się zniechęceni i przygnębieni? Może kontakt z Bogiem – modlitwa, sakramenty – jest dla nas tylko obowiązkiem, a nie przejawem osobistej relacji z Jezusem? Może brak w naszym życiu spontanicznej radości, nadziei i zaufania? Może bardziej cenimy własne widzenie rzeczywistości niż ryzyko związane z otwarciem się na Tego, który nie wiadomo, skąd przychodzi i dokąd podąża? Może jednak w głębi serca tęsknimy za „nowym życiem” – doświadczeniem miłości, pokoju i radości płynącej z wiary?
Jeżeli choć jedno z powyższych pytań brzmi dla Ciebie znajomo i jeżeli, mimo lęków i obaw, pragniesz zmiany, to możesz czuć się osobiście zaproszony do modlitwy o to, byś mógł doświadczyć powtórnego narodzenia. Mówiąc obrazowo: byś „rozpakował podarunek” dany Ci na chrzcie świętym i zaczął z niego „korzystać” w codziennym życiu.

Modlitwa o odrodzenie duchowe
Na czym polega modlitwa o odrodzenie duchowe? Na prośbie do Ducha Świętego, by przyszedł i zaczął w nas działać. „Bo On przychodząc – mówi o. Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego – bierze w posiadanie serce człowieka, wtedy dokonuje się prawdziwa przemiana. Jeśli przedtem człowiek nosił przybity w głębi serca »głuchy żal wobec Boga«, teraz Duch przychodzi do niego od Boga i świadczy wobec niego, że Bóg jest mu rzeczywiście przychylny i łaskawy, że jest jego »sprzymierzeńcem«, a nie nieprzyjacielem; stawia mu przed oczami to wszystko, co Bóg jest w stanie uczynić dla niego, jak nie oszczędził dla niego nawet własnego Syna. W taki sposób wzbudza w nim nowego człowieka, który kocha Boga i chętnie robi to, co Bóg mu nakazuje”. 

Jezus daje nam wolność
Nie wiemy, jak potoczyły się dalsze losy Nikodema. Czy zmienił swoje życie? Czy poszedł za Jezusem? Czy uznał w Nim Mesjasza? Wydaje się, że Ewangelia św. Jana wskazuje taką możliwość, wspominając Nikodema jeszcze w dwóch scenach, w tym w scenie pogrzebu Jezusa, ale nie daje jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Ta niejednoznaczność jest ważna, bo podkreśla wolność Nikodema. Mógł odpowiedzieć na zaproszenie Jezusa do „powtórnego narodzenia”, ale mógł się też wycofać. My także mamy wolność w przyjęciu zaproszenia Pana do poddania swojego życia Duchowi Świętemu. Możemy powiedzieć Mu „tak” lub „nie”.

Nowenna do Ducha Świętego
Z pewnością każdy z nas potrzebuje duchowego odrodzenia. Ciążą nam grzechy i czujemy się wypaleni duchowo i fizycznie. Brak nam sił w walce ze złem. Widzimy też, jak bardzo nasi bliscy potrzebują nawrócenia i przemieniającej łaski Ducha Świętego.  
Tych, którzy chcą powiedzieć Panu Bogu „tak” i modlić się o duchowe odrodzenie, zapraszam do odprawienia Nowenny do Ducha Świętego o odrodzenie ducha i ciała. Można skorzystać z broszury, którą załączam. Aby wzmocnić naszą modlitwę, w czasie tej nowenny odprawię 9 Mszy świętych w intencjach, które zostaną przysłane przez Was na moje ręce. Nasza wspólna nowenna rozpocznie się 26 maja 2017 r., a zakończy 3 czerwca, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ponadto w nadesłanych intencjach odprawię Mszę świętą wotywną w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tj. 4 czerwca. 
Mam nadzieję, że odprawienie nowenny pomoże każdemu z Was stać się „nowym człowiekiem” i doświadczyć w codziennym życiu owoców Ducha Świętego, o których pisze św. Paweł w Liście do Galatów. Są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22).

Prześlij intencje do Nowenny do Ducha Świętego tutaj