Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
ul. Św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa
tel. 22 833 74 05; 22 651 90 29
fax: 22 833 32 33

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 8.30 - 17.00; środa: 8.30 - 18.00 (marzec - październik).

NIP: 525-21-40-364
REGON:040000463-00028
KRS: 0000448963

Bank Pekao S.A. VII O /Warszawa
Al. W. Witosa 31
00-710 Warszawa

PLN: 53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
USD: PL 86 1240 1109 1787 0010 4706 6365
EUR: PL 66 1240 1109 1978 0010 5086 4134
        SWIFT (WIC) -  PKOPPLPW

OPP: 54 1240 1109 1111 0010 4890 3195

Członkostwo: tel.: 22 833 74 05; e-mail: spm@marianie.pl
Linia modlitwy: tel.: 22 833 32 34; e-mail: liniamodlitwy@marianie.pl
Współpraca: 22 651 90 29; e-mail: wsparcie@marianie.pl
Inne: 22 833 74 05; e-mail: biuro.spm@marianie.pl