Książki, płyty, dewocjonalia

W Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich możesz zamówić:
  • Medaliki
  • Płyty audio / video
  • Książki
Kontakt: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym tutaj.

Całkowity dochód przeznaczony jest na wsparcie misji mariańskich. 

1. Medaliki.

Medalik szkaplerzny (srebrny)
Medalik Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej to tzw. medalik szkaplerzny. Zastępuje on wszystkie rodzaje szkaplerza. Papież Pius X zezwolił na noszenie specjalnego medalika zamiast szkaplerza. Powinien to być medalik metalowy z wizerunkiem Pana Jezusa z Jego Najświętszym Sercem na jednej stronie i z wizerunkiem Najświętszej Dziewicy - na drugiej. Dla osób świeckich medalik jest często wygodniejszy w noszeniu niż tradycyjny szkaplerz z sukna. Ma on taką samą wartość duchową. Ponadto jeśli ktoś przyjął więcej niż jeden szkaplerz - np. brązowy szkaplerz karmelitański oraz niebieski szkaplerz Niepokalanego Poczęcia - to wystarczy, że nosi jeden medalik. Tak jak i szkaplerz, jest to symbol płaszcza Maryi, pod którym chronią się Jej dzieci. Noszący medalik ma udział w łaskach związanych z przyjęciem szkaplerza, a więc otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła chroniące przed pokusami szatańskimi i pomagające wzrastać do świętości na wzór Niepokalanej. Zobowiązuje się jednocześnie do służenia Maryi oraz do naśladowania Jej cnót.
 
 

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  


Medalik bł. o. Stanisława Papczyńskiego (srebrny)          
Medalik bł. Stanisława jest przeznaczony dla czcicieli tego wielkiego apostoła Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Noszenie medalika bł. Stanisława jest także formą uwielbienia Pana Boga za wielkie rzeczy, których dokonał w życiu tego świętego, oraz formą modlitwy za jego wstawiennictwem.
Wstawiennictwo bł. Stanisława skutecznie otwiera ludzkie serca na działanie Pana Boga i owocuje obfitymi łaskami. Za przyczyną Błogosławionego jesteśmy uwalniani od zła i umacniani do walki z grzechem, zwłaszcza uderzającym w naszą godność dzieci Bożych. Warto więc prosić go o wstawiennictwo w intencji osób zmagających się z uzależnieniami, poczętych dzieci i ich rodziców, a także w intencji chorych. Na awersie znajduje się wizerunek bł. Stanisława. Na rewersie - symboliczny obraz dusz w czyśćcu cierpiących, proszących o modlitwę. Ten obraz przypomina nam o powołaniu do wiecznego szczęścia z Bogiem! 
Medalik może być wspaniałym upominkiem dla naszych bliskich, którzy ulegają pokusom tego świata. Obdarowując ich medalikiem i modląc się za nich, możemy mieć nadzieję, że Pan Bóg będzie przemieniał ich serca.

 

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9. 
 

2. Płyty audio / video.

Audio CD: „Niepokalane Poczęcie Maryi pociechą i nadzieją każdego człowieka”
Jeżeli doświadczasz trudnych chwil, czujesz się osamotniony, niezrozumiany, szukasz sensu życia, umocnienia na swojej drodze, posłuchaj konferencji ks. Pawła Naumowicza MIC: „Niepokalane Poczęcie Maryi pociechą i nadzieją każdego człowieka”.
„Z Niepokalanego Poczęcia płynie dla nas potężne przesłanie: Jesteś umiłowany, upragniony przez Boga, a On nosi cię na swojej dłoni. Tak jak powołał Maryję do życia, tak powołał i ciebie, i chce cię prowadzić”.Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  

3. Książki.

Tytuł: Modlitewnik Przyjaciół Mariańskich
Autor, opracowanie: Ks. Andrzej Jans MIC, Grażyna  Michalak
Miejsce i data wydania: Warszawa 1999
Liczba stron: 128
Druk i oprawa: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
ISBN: 83-909858-1-0
Typ okładki : Miękki z klejonym grzbietem lub twardy, grzbiet zszywany
 
Niniejszy zbiór modlitw zawiera zarówno modlitwy wybrane z tradycji Kościoła, jak i z tradycji mariańskiej i stanowi pomoc w codziennej modlitwie chrześcijan, zwłaszcza zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich i wszystkich świeckich współpracowników Zgromadzenia Księży Marianów.

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  


 
Tytuł: Boska dobroć  i miłosierdzie. Antologia Tom 1
Autor: O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński
Tłumaczenie i wybór tekstów: ks. Wacław Makoś MIC
Konsultacja: Bogdan Kupis
Miejsce i data wydania: Warszawa – Stockbridge 2002
Liczba stron: 175
Typ okładki : Miękka lub twarda
ISBN: 83 909858-4-5, 83-909858-6-1
 
Tytuł: W drodze do domu Ojca. Antologia Tom 2
Autor: O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński
Tłumaczenie i wybór tekstów: ks. Wacław Makoś MIC
Konsultacja: Bogdan Kupis
Miejsce i data wydania: Warszawa – Stockbridge 2002
Liczba stron: 172
Typ okładki : Miękka lub twarda
ISBN: 83 909858-4-5, 83-909858-5-3
 
 
Prezentowane w obu tomach teksty są wynikiem głębokiej refleksji i modlitwy o. Papczyńskiego. Zawierają praktyczne zasady i reguły, jakimi należy się kierować w pracy nad sobą, w dążeniu do doskonałości oraz w dziedzinie społecznego współżycia w zakonie i państwie. Ich lektura może okazać się szczególną formą rekolekcji dla wszystkich pragnących pełnić wolę miłującego nas Boga.

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  

 
Tytuł: Niepokalana. Dar i inspiracja.
Materiały Międzynarodowej Konferencji
Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

Redakcja naukowa: Janusz Kumala MIC
Miejsce i data wydania: Licheń 2005
Liczba stron: 159
Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”
ISBN: 83-60141-25-8
Typ okładki : Twarda
Grzbiet: zszywany

 

Rozwój Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w różnych częściach świata zrodził ideę wspólnych spotkań. Przybrały one formę międzynarodowych konferencji formacyjnych, w których uczestniczą świeccy liderzy Stowarzyszenia z poszczególnych krajów. Materiały z Konferencji z Fatimy i Grzybowa skupiają się na tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, stanowiącej serce mariańskiego charyzmatu i duchowości.

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  

 
Tytuł: Pisma Zebrane
Autor, opracowanie: Bł. Stanisław Papczyński
Redakcja: ks. dr Andrzej Pakuła MIC
Miejsce i data wydania: Warszawa 2007
Wydawca: Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC
Liczba stron: 1584
Typ okładki : Twarda
Grzbiet: zszywany
 

Zbiór wszystkich dzieł napisanych po łacinie przez Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów w XVII wieku, przetłumaczony na język polski. Zawiera on m.in.: rozważania duchowe dla osób konsekrowanych, podręcznik duchowości dla świeckich, rozważania pasyjne i listy. Każde dzieło opatrzono wprowadzeniem wyjaśniającym jego znaczenie i okoliczności powstania. Cennym uzupełnieniem jest kalendarium życia Błogosławionego, chronologiczny wykaz jego istniejących i zaginionych pism oraz indeksy: biblijny i osobowy. Pisma zebrane są cenną publikacją dla licznych czcicieli bł. Stanisława oraz wszystkich zainteresowanych uświęceniem siebie i świata. Książka ukazała się w roku jego beatyfikacji.

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  

 
Tytuł: Ojciec Kazimierz Wyszyński
inspiracją dla Pomocników Mariańkich

Autor: Janusz Kumala MIC
Miejsce i data wydania: Licheń 2006
Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”
Liczba stron: 56
Typ okładki : Miękka
ISBN: 83-60141-10-X
 

Ojciec Kazimierz Wyszyński żyjący w XVIII wieku uważany jest za „stróża duchowego dziedzictwa marianów”. Stąd ta osoba oraz jej piśmiennictwo do dzisiaj inspiruje wielu marianów a także ich świeckich współpracowników. 

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.  

 
Tytuł: Ojciec Stanisław Papczyński
inspiracją dla Pomocników Mariańkich

Autor: Janusz Kumala MIC
Miejsce i data wydania: Licheń 2006
Liczba stron: 53
Wydawca: Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”
Typ okładki : Miękka
ISBN: 83-60141-21-5
 

Pochylmy się nad księgą życia o. Stanisława Papczyńskiego, aby wyczytać dla nas przesłanie mogące ożywić nasze pragnienie piękna i wierności wybranej drodze życia, pragnienia Bożego miłosierdzia, które jest większe od zła i grzechu. Przypatrzmy się o. Stanisławowi, aby odkryć inspiracje dla życia duchowego członków Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Książka ukazuje m.in. sylwetkę o. Stanisława, wiernego sługi Chrystusa, oraz wybór jego myśli i kalendarium życia.

Zamów: 22 833 74 05 i 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście: ul. Św. Bonifacego 9.

Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie internetowym tutaj.