Argentyna

Pod względem wielkości Argentyna jest ósmym krajem na świecie i drugim w Ameryce Południowej. Mimo, że kraj ten zakwalifikowany jest do rynków wschodzący, który rozwija się gospodarczo i uzyskuje wysoki poziom inwestycji zagranicznych, problem biedy i nierówności społecznych jest tu bardzo dotkliwy. W wielu krajach Ameryki Południowej, w tym również w Argentynie, zauważa się znaczny zanik tak zwanej klasy średniej: obywatele są albo bardzo bogaci, albo bardzo biedni.
Większość mieszkańców Argentyny to katolicy, ale zdarzają się również protestanci, którzy stanowią ponad 10% ludności i przedstawiciele innych wyznań, w tym nieakceptowanych przez Kościół  wierzeń pogańskich. Ponad 98% mieszkańców to biali pochodzenia europejskiego, resztę stanowią metysi i Indianie. Niektóre regiony kraju np. Gran Chaco i Patagonia są pawie bezludne. Ludność skupiona jest głównie w środkowej i wschodniej części kraju. Od XIX wieku do Argentyny migrowało bardzo dużo Polaków w wyniku walk niepodległościowych i kolejnych powstań narodowo – wyzwoleńczych. Obecnie liczbę osób polskiego pochodzenia w Argentynie szacuje się na 450 tys. mieszkańców.
 
Marianie w Argentynie

1 marca 1939  do Argentyny przybyło trzech księży litewskich, który zapoczątkowali rozwój działalności misyjnej w tym kraju. Zostali skierowani przez biskupa do najuboższych terenów na przedmieścia Argentyny. Pomoc biednym i potrzebującym do dziś dnia stanowi kluczową działalność misjonarzy.
Bardzo trudna sytuacja miała miejsce w Argentynie za czasów rządu prezydenta Joana Perona (1946 – 1955 rok), który to prześladował i chciał zniszczyć Kościół katolicki. W tym czasie każdy marianin był aresztowany i osadzony w więzieniu, zaś w stolicy kraju okradano i profanowano kościoły, niektóre celowo podpalano. Jednego z księży mariańskich próbowano nawet zastrzelić, tylko dlatego, że był kapłanem.
Obecnie Marianie prowadzą w Argentynie dwa domy zakonne w miejscowościach: Avellaneda i Rosario (tu od 1949 roku działa parafia), dwie szkoły podstawowe i gimnazjum dla dzieci z ubogich rodzin oraz stołówkę dla 400 najbiedniejszych dzieci. Niektórym rodzinom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, pomagają materialnie.  Od 1952 marianie mają drukarnie, w której powstają czasopisma dla wiernych.  Wybór Papieża Franciszka wniósł do serc misjonarzy ogromną radość i nadzieję. Nikt się spodziewał się, że zacznie pełnić posługę w ojczyźnie Papieża. Przełożonym misji mariańskich w Argentynie jest ks. Dante Aguero.