Czechy

Czechy to państwo w Europie Środkowej liczące 10,5 mln mieszkańców i składające się obecnie z trzech regionów: Czech, Moraw i Śląska.

Początki państwowości Czech sięgają IX wieku. W 1918 roku proklamowano powstanie Czechosłowacji - wspólnego państwa Czechów i Słowaków. W 1960 roku utworzono Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną zależna od ZSRR. Wtedy też następuje silna ateizacja kraju i dotkliwe prześladowanie Kościoła. Komuniści pozbawili duchowej opieki wierzących. Duchownym zakazano nawet wstępu do więzień i szpitali. Zlikwidowano zakony żeńskie i męskie. Siostry zakonne zgromadzono w zamkniętych fabrykach. Wielu księży i biskupów znalazło się w więzieniach. Zapadały wyroki śmierci. Zlikwidowano wszystkie szkoły i uniwersytety o charakterze katolickim. Zmuszano nauczycieli i działaczy publicznych do występowania z Kościoła katolickiego.

W 1990 roku, po rozpadzie ZSSR, Czechosłowacja obaliła władze komunistyczne i wprowadziła wolność religijną. W 1993 roku Republika Czeska stała się niezależnym państwem po rozpadzie Czechosłowacji.

Od 1990 roku następuje odrodzenie się wiary i struktur Kościoła, choć proces ten jest bardzo powolny ze względu na mocne tradycje husyckie, antykatolickie i liczne spory światopoglądowe, które potem dały podwaliny pod narodowy ateizm.

Obecnie Czechy są jednym z najbardziej zateizowanych państw na świecie: aż 65 % ludności deklaruje ateizm, a jedynie 34% – wiarę w Boga. Liczba zdeklarowanych ateistów stale się powiększa.

 

Marianie w Czechach

Marianie otworzyli misję w Republice Czeskiej, aby pracować tam, gdzie społeczeństwo jest szczególnie zlaicyzowane, i gdzie najbardziej brakuje kapłanów.

Pierwsza misja mariańska w tym kraju miała miejsce w latach 1738 – 1740, kiedy to marianin, ojciec Kazimierz Polak rozpoczął duszpasterstwo na Uniwersytecie w Pradze. Okoliczności nie pozwoliły wówczas na otwarcie stałej mariańskiej misji.

W czasie reżimu komunistycznego w latach 1974 – 1989, marianie organizowali konspiracyjne dostawy literatury religijnej do Czechosłowacji. Odbywały się również spotkania ewangelizacyjne i rekolekcje dla Czechów i Słowaków. W 1992 roku, po upadku reżimu, marianie otworzyli placówkę w Brumowie-Bylnicach (Morawy), w diecezji Olomouc. Misja miała stanowić centrum duchowe i rekolekcyjne dla całego regionu, co faktycznie ma miejsce do tej pory.

W 1994 roku marianie objęli opuszczone za czasów komunizmu, a posiadające długie tradycje, sanktuarium Matki Bożej w Hradu pod Pragą. Odbudowane sanktuarium stało się doskonałym zapleczem pielgrzymkowym i rekolekcyjnym dla stolicy Czech.

W 1998 roku Zgromadzenie objęło kościół św. Wojciecha w Pradze. Prowadzone jest tam duszpasterstwo młodzieży, inteligencji, działalność wydawnicza, a także tradycyjna praca parafialna w kilku okolicznych parafiach.

Obecnie marianie posiadają trzy placówki w Republice Czeskiej: w gminie Brumov-Bylnice, Hradku i Pradza.