Najpilniejsze potrzeby

Jeśli chcesz pomóc wybierz obszar, w którym wsparcie jest potrzebne najpilniej.

Dziękujemy w imieniu potrzebujących, o naszych Darczyńcach i Dobrodziejach pamiętamy w codziennie modlitwie.
 

Pomóż dzieciom i młodzieży w Indiach wyjść ze skrajnej biedy

  Indie to trudny kraj dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Nędza zamyka szansę wielu młodym osobom na normalne, godne życie. Uniemożliwia edukację, a bez edukacji nie ma nadziei na wydostanie się z ubóstwa.

Księża Marianie prowadzą w Indiach Dom Studiów, w którym dzieci i młodzież, pochodzące  z najbiedniejszych rodzin, mogą uczyć się i wychować w duchu wartości chrześcijańskich. Obecnie z tej możliwości korzysta 35 podopiecznych Domu Studiów. Pomocy dla nich nie można przerwać. Prosimy o okazanie potrzebującym chrześcijańskiego miłosierdzia.
Wspierając edukację podopiecznych Domu Studiów dajesz dzieciom i młodzieży szansę na lepsze życie i godne funkcjonowanie rodzin, które w przyszłości założą.
 

  • 30 zł. – tyle kosztują artykuły higieniczne, które starczą dla jednego biednego dziecka na dwa miesiące
  • 230 zł. – tyle kosztuje miesięcznie żywienie, leczenia i ubranie jednego dziecka w Domu Studiów
  • 90 zł. – tyle wynosi miesięczny koszt opłacenia nauki i pomocy szkolnych dla jednego dziecka

 
Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
PKO SA VII/O Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
Z dopiskiem: Indie – pomoc dzieciom


Prosimy o pomoc dla Ukrainy

W imieniu Księży Marianów pełniących posługę duszpasterską w Sewastopolu (na Krymie) i w Charkowie (Ukraina Wschodnia) prosimy o pomoc materialną dla misji oraz biednych i potrzebujących z terenu parafii.

Marianie na Ukrainie pełnili posługę kapłańską już od XVIII wieku, ich placówki zostały jednak zlikwidowane na skutek wrogiej polityki państw rozbiorowych i kasacji zakonów. Książa powrócili do Ukrainy w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy na skutek rządów komunistów prześladowano kapłanów i za pomocą wszelkich metod ateizowano społeczeństwo. Pierwsi Marianie, przybyli z Łotwy, byli szykanowani i więzieni w łagrach. Do lat dziewięćdziesiątych, kiedy Ukraina odzyskała wolność religijną, misjonarze ryzykowali więzieniami, opresjami a nawet śmiercią. Obecnie w kraju posługę pełni 22 kapłanów w 6 domach zakonnych i rezydencjach. Poza głoszeniem Słowa Bożego księża pomagają biednym ze swoich parafii.

Obecnie sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna i napięta. Każda, nawet drobna ofiara, może przysłużyć się do utrzymania naszych misji i pomocy najbiedniejszym parafianom, którym brak wystarczających środków do życia. Bardzo prosimy o okazanie im chrześcijańskiego miłosierdzia.


Ofiary można wpłacać na konto:
Zgromadzenie Księży Marianów, Sekretariat Misyjny
PKO BP, Oddział 6 w Warszawie
35 1020 1068 0000 1602 0067 2329
Z dopiskiem: UKRAINA
 

Pomóż utrzymać oratorium dla osieroconych dzieci w Kazachstanie

W dalekim kraju, w którym przez pół roku temperatura spada poniżej -35 stopni mrozu, gdzie komunizm i islam utrudniają misje Kościoła misjonarze mariańscy prowadzą Oratorium „Dobrego Pasterza” dla sierot i dzieci z rozbitych rodzin. W tym rejonie skrajna bieda i alkoholizm niszczą rodziny. W Oratorium dzieci mają zapewniony ciepły posiłek, opiekę, pomoc przy odrabianiu lekcji i atmosferę prawdziwego domu, którego nigdy wcześniej nie miały. Koszty utrzymania Oratorium są duże: dzieci zawsze muszą mieć zapewniony posiłek a trzaskające mrozy powodują, że Książa co roku kupują 60 ton węgla. Misje w Kazachstanie udają się tylko dzięki pomocy ludzi dobrej woli.

Ofiary można wpłacać na konto:
PKO SA VII/O Warszawa 53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
Z dopiskiem: KAZACHSTAN