Nasi partnerzy

Dziękujemy za sfinansowanie budowy mariańskiego domu studiów w Indiach oraz pomoc finansową w zakupie motocykla i nagłośnienia dla parafii Nyakinama w Rwandzie.
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich jest beneficjentem nagrody Google Ad Grants. Program Google Ad Grants wspiera zarejestrowane organizacje non-profit, realizujące bliską Google filozofię służby społecznej na rzecz rozwoju nauki i technologii, edukacji, ochrony zdrowia na świecie, ochrony środowiska, wsparcia dla młodzieży oraz sztuki. Dziękujemy za wyróżnienie.
Dziękujemy za pomoc w promocji misji mariańskich oraz informowanie czytelników o potrzebach beneficjentów.
Dziękujemy za promocję misji mariańskich oraz wsparcie podczas klęski żywiołowej na Filipinach.
Dziękujemy za możliwość współpracy i wsparcia ze strony Państwa ekspertów.
Dziękujemy za owocną współpracę i pomoc misjom mariańskim.
Dziękujemy za pomoc w promocji misji mariańskich oraz wsparcie Czytelników podczas klęski żywiołowej na Filipinach. Dziękujemy za wieloletnią i owocną współpracę.
Dziękujemy za pomoc w zbieraniu datków na misje i najpilniejsze potrzeby naszych beneficjentów.
Dziękujemy za możliwość współpracy i pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach.
Dziękujemy za regularną i owocną Współpracę.
Dziękujemy za promocję misji mariańskich oraz wsparcie podczas klęski żywiołowej na Filipinach.
Dziękujemy za pomoc w promocji misji mariańskich. Wieloletnią i regularną współpracę.
Dziękujemy za darowiznę.
Dziękujemy za darowiznę.
Dziękujemy za owocną współpracę i pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach.
Dziękujemy za możliwość współpracy barterowej i korzystania z Państwa usług w zakresie nowoczesnego e-marketingu.
Dziękujemy za informowanie Czytelników o pielgrzymach mariańskich.
Dziękujemy za informowanie Czytelników o pielgrzymach mariańskich.
Dziękujemy za wsparcie promocyjne.
Dziękujemy za współpracę i pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach.
Dziękujemy za darowiznę.
Dziękujemy za darowiznę.
Dziękujemy za darowiznę.