Niebieski szkaplerz

Czym jest szkaplerz Niepokalanego Poczęcia?
Szkaplerz, który dzisiaj noszą świeccy, to symboliczny ubiór złożony z dwóch małych prostokątnych kawałków płótna. Ze względów praktycznych zastępuje się go specjalnym medalikiem, który nosi się na szyi na zwyczajnym łańcuszku.
Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Osoba nosząca go otrzymuje szczególne błogosławieństwo Kościoła. Dzięki temu szkaplerz chroni ją przed działaniem złego ducha. Stanowi też symbol przyoblekania się w nowego człowieka. W rozumieniu mistycznym szkaplerz jest skrawkiem płaszcza Maryi, pod który chronią się Jej dzieci we wszelkich trudnościach. Szkaplerz ma im pomóc do tego, by tak jak Matka Boża współpracowali z Duchem Świętym. Owocem tego jest stopniowa przemiana serca i uwolnienie od części skutków grzechu.
Noszący szkaplerz mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu otrzymania szkaplerza oraz w momencie śmierci.

Jaka jest historia niebieskiego szkaplerza?
Już w XIII w. Matka Boża wyraziła życzenie, by wierni nosili taki szkaplerz. Ta forma kultu musiała być miła Panu Bogu, ponieważ w XVI stuleciu w Neapolu odnotowano powtórne objawienie dotyczące niebieskiego szkaplerza. W 1617 r. Urszula Benincasa po przyjęciu Komunii św. ujrzała Matkę Bożą odzianą w białą szatę i niebieski płaszcz. Maryja tuliła w ramionach Dziecię Jezus, które powiedziało Urszuli, że założy ona klasztor. Zakonnice miały nosić ubiór przypominający szaty Maryi. Urszula poprosiła Pana Jezusa, aby obdarzył szczególnymi łaskami również osoby żyjące w świecie, które będą miały szczególne nabożeństwo do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia i będą nosiły niebieski szkaplerz. Jezus wysłuchał tej prośby i pokazał Urszuli mnóstwo aniołów rozdających szkaplerze na całej ziemi. Jeszcze za życia wizjonerki praktyka noszenia niebieskiego szkaplerza zyskała dużą popularność.

Jaki jest związek marianów z niebieskim szkaplerzem?
Błogosławiony Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, uznał szerzenie czci Niepokalanego Poczęcia NMP za jeden z głównych celów swojego zakonu. Marianie nosili szkaplerz pod białym habitem. Zobowiązani do szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej, pragnęli również propagować go wśród wiernych. W 1733 r. marianie po raz pierwszy zwrócili się z prośbą do Księży Teatynów, którzy sprawują pieczę nad szkaplerzem, o upoważnienie do propagowania niebieskiego szkaplerza, co czynią po dzień dzisiejszy. W 1992 r. uzyskali wieczyste upoważnienie do błogosławienia i nakładania szkaplerza na całym świecie. Zostało to potwierdzone w 2005 roku.

Kto może przyjąć szkaplerz?
Może to zrobić każda osoba ochrzczona, która pragnie zawierzyć swoje życie Najświętszej Maryi Pannie i naśladować Jej cnoty. Szkaplerz mogą nakładać wszyscy teatyni oraz marianie, a także kapłani i diakoni przez nich upoważnieni. Wiąże się z tym specjalna ceremonia podkreślająca znaczenie tego aktu zawierzenia. Szkaplerz może być zastąpiony specjalnym medalikiem.


Osoby, które chciałyby przyjąć niebieski szkaplerz lub uzyskać więcej informacji na jego temat, proszone są o kontakt:

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
ul. św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa
tel. 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl