Nowenna o rychłe zwycięstwo Niepokalanej

W walce ze złem szukamy pomocy u Maryi

Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy razem z Maryją ruszą do walki z szatanem. Na czym ma polegać ta walka? Jest to podjęcie walki z grzechem i złem w nas i wokół nas. Z naszej strony ta walka polega głównie na modlitwie i otwieraniu swego serca na działanie Pana Boga. W walce z szatanem szczególną pomocą jest Maryja, którą Bóg postawił na naszej drodze jako znak zwycięstwa. Wszyscy egzorcyści zgodnie przyznają, że szatan nie ma do nich dostępu tylko wtedy, kiedy oddają się Niepokalanej i kiedy stają się, dzięki Bożej łasce, coraz bardziej jak Ona czyści i nieskalani. Poszczególni chrześcijanie i całe rodziny świadczą o tym, że kiedy zawierzają się Maryi, są szczególnie chronieni przed zakusami zła i szatana. 

Formularz do wysyłania intencji:

Proszę włączyć moje intencje do 9 Mszy świętych w czasie Nowenny o rychłe zwycięstwo Niepokalanej (8-16 września br.). Pragnę odprawić tę nowennę jako zadośćuczynienie za moje grzechy i całego świata, za nawrócenie tych, którzy są daleko od Boga, a także o zgodę w mojej rodzinie, uzdrowienie chorych, rozwiązanie trudnych spraw, jedność w naszej Ojczyźnie i pokój na całym świecie:


Wpisz intencje:


Osoba włączająca do nowenny:

Imię:

Nazwisko:

 

Adres e-mail:

Ulica i nr domu:

 

Kod pocztowy

Miejscowość:

 

Z tej okazji pragnę złożyć ofiarę jako zadośćuczynienie za moje grzechy na misje Księży Marianów oraz dla szerzenia orędzia Matki Bożej Fatimskiej na świecie:

Ofiara w wysokości:

 


Ofiarę proszę przesłać na konto Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich:
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. poz. 883 poz. 883)

Przejdź do nowenny tutaj
Pobierz tekst Nowenny o rychłe zwycięstwo Niepokalanej tutaj


Słowo Ojca Władysława

O rychłe zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi

W walce ze złem szukamy pomocy u Maryi

Pan Bóg powiedział do szatana po grzechu Adama i Ewy w raju: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). Tę pierwszą zapowiedź zwycięstwa nad szatanem nazywamy „pierwszą Dobrą Nowiną”. Jest w niej mowa o niewieście i jej potomstwie. W tej niewieście Kościół zawsze widział Maryję, Niepokalanie Poczętą, nową Ewę, poprzez którą na świat znowu przyjdzie zbawienie.
Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy razem z Maryją ruszą do walki z szatanem. Na czym ma polegać ta walka? Jest to podjęcie walki z grzechem i złem w nas i wokół nas. Z naszej strony ta walka polega głównie na modlitwie i otwieraniu swego serca na działanie Pana Boga. W walce z szatanem szczególną pomocą jest Maryja, którą Bóg postawił na naszej drodze jako znak zwycięstwa. Wszyscy egzorcyści zgodnie przyznają, że szatan nie ma do nich dostępu tylko wtedy, kiedy oddają się Niepokalanej i kiedy stają się, dzięki Bożej łasce, coraz bardziej jak Ona czyści i nieskalani. Poszczególni chrześcijanie i całe rodziny świadczą o tym, że kiedy zawierzają się Maryi, są szczególnie chronieni przed zakusami zła i szatana. 

Bóg chce uratować świat przed potępieniem

Wiele osób, jeśli nie zdecydowana większość, wydaje się być głucha na głos Pana Boga. Poprzez objawienia Matki Bożej w Fatimie Pan Bóg chce uratować świat przed potępieniem. Takie opinie są wypowiadane często przez wiele autorytetów duchowych, kiedy świętujemy stulecie objawień w Fatimie. Chyba nikt nie przypuszczał, że stulecie objawień fatimskich wzbudzi w Kościele tyle ożywienia i zainteresowania. Dlaczego tak się dzieje? Matka Boża w Fatimie wzywa nas do nawrócenia i pokuty, do modlitwy różańcowej, do odprawienia pięciu pierwszych sobót miesiąca, jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy. Modlitwa i pokuta są lekarstwem dla świata, który pogrąża się w kryzysie moralnym, a także jest lekarstwem dla poszczególnych osób, które odrzucają Boga, skazując się na wieczne potępienie.   
Trójka dzieci widzących Matkę Bożą w Fatimie podjęła Jej słowa niezwykle poważnie – modląc się, pokutując, ofiarowując swoje cierpienia za nawrócenie grzeszników i nie poddając się okrutnym naciskom wszczętym wobec nich przez przeciwników Boga i Ewangelii. Mimo usiłowań wielu wrogich Kościołowi sił zmierzających do tego, by dzieci zaprzestały mówienia o niezwykłych wydarzeniach, wieść o objawieniach niosła się szeroko, budząc wiarę w całej Portugalii. Fatima, być może jak żadne inne objawienie, wpłynęła najbardziej na losy Kościoła i świata. Dzięki tym, którzy w pierwszym stuleciu poważnie potraktowali orędzie fatimskie, na czele z papieżami, z pewnością wielu chrześcijan uchroniło się przed potępieniem, wiele narodów odzyskało wolność i godność i na pewien okres nastał czas pokoju. Wiele osób jednak nie przyjęło orędzia, co doprowadziło do wielu tragedii w XX wieku, przed którymi ostrzegała Matka Boża. 

Spełnijmy prośby Matki Bożej z Fatimy 

Nasz świat wciąż  potrzebuje czerpać z fatimskiego orędzia wzywającego do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Potrzebujemy go, słuchając o męczeństwie naszych braci chrześcijan, o cierpieniu wszystkich dotkniętych wojnami i głodem, o dramacie uciekinierów… Potrzebujemy go, śledząc ataki na Kościół, czy niepokojąc się o losy naszej Ojczyzny. Potrzebujemy go również, gdy w naszym życiu osobistym i rodzinnym przeżywamy okresy cierpienia, choroby, niedostatku, buntu, zamieszania… 
Virgílio Antunes, biskup Coimbry, powiedział „Objawienia Matki Bożej w Fatimie, odczytane przez Kościół jako smuga światła, która oświetla ciemności świata, to wołanie nieba do ludzkości, aby nie opuszczała Domu Ojca! To również wyraz matczynej troski Maryi, która wskazuje na swego Syna (…). Fatima nie jest orędziem tragedii. Jest orędziem nadziei! Jest krzykiem, który chce poruszyć sumienia i serca ludzi! Jest jak morze światła, które przerywa ciemności kultury grzechu i śmierci, próbujące zdominować nasz świat. Inaczej mówiąc, przesłanie z Fatimy jest uroczystą afirmacją obecności Boga pośród wszystkich prób negowania Jego obecności. To przypomnienie, że Bóg nie odwraca się od nas nigdy. Wręcz przeciwnie: puka do serca świata i upomina się o każde ze swoich dzieci”.
Modlitwa zawierzenia się Maryi i nowenna o Jej rychłe zwycięstwo Matka Boża w Fatimie powiedziała: Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. To jest dla nas znak ogromnej nadziei i radości, pomimo, że często ulegamy pokusie zwątpienia, że zło zwycięża. Matka Boża uzależniła wypełnienie się obietnic Boga od spełnienia Jej próśb. Zechciejmy  w roku stulecia objawień Matki Bożej podjąć się ogromnej mobilizacji i odpowiedzieć na prośby Maryi w Fatimie. To my możemy przyspieszyć zwycięstwo Jej Niepokalanego Serca i zapobiec wojnom, to my możemy zatrzymać proces demoralizacji społeczeństwa i poszczególnych rodzin, a nade wszystko zatroszczyć się o własne zbawienie.  
Zapraszam wszystkich do odprawienia nowenny fatimskiej O rychłe zwycięstwo Niepokalanej. Rozpoczniemy ją w dniu bardzo szczególnym, tj. 8 września, kiedy to we wszystkich kościołach w Polsce wierzący publicznie zawierzą siebie, swoje rodziny, Ojczyznę i świat opiece Matki Bożej. Nasza nowenna została ułożona na bazie Aktu zawierzenia wypowiedzianego przez Jana Pawła II w Rzymie 25 marca 1984 roku. Każdy dzień nowenny to rozwinięcie jednej prośby, jednego wołania Papieża do Maryi. Odmawiając nowennę, czynimy więc ten wielki Akt zawierzenia osobistym i własnym. 
We wszystkich przysłanych intencjach zostanie odprawionych 9 mszy świętych. Tej nowennie, w miarę możliwości, niech towarzyszy jałmużna na misje Kościoła katolickiego i szerzenie orędzia fatimskiego na świecie, za którą z góry bardzo dziękuję. 

Pożegnanie

Pragnę poinformować, że z dniem 25 sierpnia przestaję być dyrektorem Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich i podejmę nową misję zleconą mi przez przełożonych. Piszę te słowa z prawdziwym wzruszeniem, ponieważ 6 lat współpracy z Wami, szukania Pana Boga i wspierania dzieła misyjnego Kościoła, bardzo nas do siebie zbliżyła. Dziękuję za to, jak również za wspólne modlitwy.
Przeprowadzam się do Góry Kalwarii koło Warszawy, gdzie obejmę funkcję rektora kościoła Wieczerzy Pańskiej na Mariankach i kustosza grobu św. Stanisława Papczyńskiego. To niezwykłe miejsce, gdzie coraz liczniej przybywają pielgrzymi, aby szukać pomocy u Boga za przyczyną założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Ufam, że wkrótce ten mały kościółek stanie się sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego. Serdecznie zapraszam wszystkich mariańskich współpracowników do tego miejsca, gdzie od 26 sierpnia będę Was oczekiwał (Góra Kalwaria – Marianki, ul. O. Papczyńskiego 6, tel. 22 727 32 58, 22 726 56 70).
Moim następcą będzie bardzo gorliwy i mądry kapłan, ks. Łukasz Wiśniewski MIC, który zostanie Ojcem Władysławem MIC. Właśnie wrócił z Rzymu, gdzie skończył studia na znakomitym Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Jestem przekonany, że pod jego kierunkiem Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich będzie się rozwijało, a mariańscy współpracownicy otrzymają bogatą pomoc duchową. Proszę obdarzyć nowego o. Władysława zaufaniem, modlitwą i życzliwością. 
o. Władysław MIC     


Nowenna o rychłe zwyzięstwo Niepokalanej

WPROWADZENIE
Maryja, ukazując się przed stu laty w Fatimie, wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy i do zawierzenia świata, a szczególnie Rosji, Jej Niepokalanemu Sercu. Zawierzenie Niepokalanej (i w wymiarze osobistym i w wymiarze polityczno-społecznym) ma – według obietnicy Maryi z Fatimy – uchronić świat przed wszelkim złem i dać światu pokój. „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje” – zanotowała w wiele lat później uczestniczka objawień, s. Łucja Santos. 
Niniejsza nowenna „O rychłe zwycięstwo Niepokalanej” oparta jest na Akcie poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II 25 marca 1984 roku w Rzymie. Rozpoczniemy ją 8 września w święto narodzin Matki Bożej, kiedy we wszystkich parafiach w Polsce nastąpi odnowienie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech Jej Niepokalane Serce zatriumfuje i w naszych czasach pełnych niepewności, zamętu, obaw, wzajemnej niezgody... Módlmy się o to zwycięstwo, prośmy o pokój dla naszej Ojczyzny i świata zgodnie z Jej wezwaniem. 

Każdego dnia nowenny 

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi 

O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!  

Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i "grzech świata", grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Św. Jan Paweł II, 25 marca 1984 roku

Dzień I
8 września – piątek
„Od głodu i wojny, wybaw nas!”

Matko Najświętsza, i w Fatimie i w wielu innych objawieniach wzywasz do modlitwy o pokój. Jesteś matką Księcia Pokoju. On ukazuje, że prawdziwy pokój rodzi się w sercu otwartym na miłość Bożą, pojednanym z Bogiem, z sobą samym i z bliźnimi. Proszę Cię, abyś taki właśnie głęboki pokój wyjednała każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi. 
Dziękuję za pokój w naszej Ojczyźnie i proszę, by ten pokój dalej trwał. Modlę się za wszystkie rejony świata ogarnięte wojną – od bliskiej nam Ukrainy aż po daleką Syrię. Weź pod swoją opiekę wszystkich cierpiących na skutek zbrojnych konfliktów, wszystkich zabitych i rannych, wszystkie dzieci i dorosłych… Powierzam wszystkich, którzy te wojny wszczynają, wszystkich wiedzionych żądzą bogactwa, władzy lub opętanych ideologią, prosząc dla nich o dar nawrócenia. 
Dziękuję też za codzienny chleb i proszę za wszystkimi, którzy tego chleba nie mają, te blisko dwa miliardy moich braci i sióstr zmagających się każdego dnia z głodem i niedożywieniem. Powierzam szczególnie każde dziecko na świecie, które każdego dnia co pięć sekund umiera z głodu. 
Proszę za wszystkich możnych decydujących o losach świata o dar nawrócenia i umiłowania służby. Daj także i mnie wrażliwe serce, bym umiał dostrzec potrzeby innych i dzielić się z nimi tym, co mam. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu… 


Dzień II
9 września – sobota
„Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!”

Matko Najświętsza, dziś znowu proszę o pokój. Proszę szczególnie o uchronienie świata przed bronią masowego rażenia. Powierzam wszystkich, którzy snują plany jej użycia i wszystkich, którzy nad nią pracują, błagając dla nich o dar nawrócenia i opamiętania. Proszę za wszystkich przywódców mających nad nią kontrolę. Powierzam wszystkie osoby, które z handlu wszelkiego rodzaju bronią czerpią zyski. Proszę o powodzenie wszelkich pokojowych negocjacji i załagodzenie wszelkich konfliktów na drodze rokowań. 
Proszę, by z serc ludzkich zniknęła nienawiść i złość. Powierzam także wszystkie „małe” konflikty w naszych domach. Spraw, by nasze rodziny stały się miejscem budowania pokoju i miłości. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień III
10 września – niedziela
„Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!”

Maryjo, Ty zrodziłaś Chrystusa, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dał każdemu człowiekowi nowe życie. Przez Twoje wstawiennictwo proszę, by życie ludzkie było szanowane na ziemi zawsze, wszędzie, w każdym aspekcie i w każdym wymiarze. 
Proszę, by każda rodzina stałą się kolebką życia; aby każde poczęte dziecko przyszło bezpiecznie na świat, aby miało warunki do życia i rozwoju. Proszę też za wszystkich ludzi starych, by spotykali się z życzliwością otoczenia i mogli spokojnie dożyć swoich dni. Powierzam wszystkich chorych, by otrzymali konieczną pomoc.
Wejrzyj na wszystkich cierpiących z powodu prześladowań i dyskryminacji a także na wszystkich – prześladowanych, dyskryminowanych, torturowanych, głodujących, ofiary handlu ludźmi… tych cierpiących jest dziś tak wielu na całym świecie. Daj im siłę i nadzieję. 
Proszę też w intencji wszystkich osób zaangażowanych w ochronę ludzkiego życia, za osoby  z ruchów pro-life, za działaczy organizacji charytatywnych, za wszystkich tych, którzy swoje życie poświęcili, by nieść ulgę braciom.
Pomóż i mnie angażować się w obronę ludzkiego życia i pokaż, jak konkretnie mam to robić. Daj na co dzień dostrzegać słabszych i uboższych ode mnie i naucz mnie przychodzić im z pomocą. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień IV
11 września – poniedziałek
„Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!”

Twój Syn, Maryjo, zawsze stawał po stronie człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Nie potępiał i nie odrzucał, lecz podnosił i umacniał: jawnogrzesznicę, Syrofenicjankę, łotra na krzyżu… Sam, mimo śmierci w upadlających warunkach, zachował godność aż do końca, gdyż do końca wypełnił wolę Ojca. 
Proszę o przebaczenie wszystkich grzechów związanych z poniżeniem godności człowieka. Powierzam wszystkie publikacje, filmy, spektakle teatralne, które gorszą. Proszę za całą sferę kultury, także o to, by sztuka była zawsze przestrzenią dobra i piękna. Proszę za wszystkich twórców kultury i wszystkich artystów.
Proszę też za wszystkich rodziców, by umieli wychować dzieci w szacunku do siebie samych i do innych. Proszę za inne środowiska wychowawcze, a przede wszystkim za szkoły – o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. 
Powierzam także siebie samego. Przebacz mi wszystkie słowa, gesty, czyny pozbawione szacunku dla drugiego, szczególnie dla człowieka, którego postrzegam jako stojącego „niżej” ode mnie.
Proszę za moje relacje małżeńskie, rodzinne, koleżeńskie. Spraw, żebym w codziennym życiu w drobnych sprawach umiał szanować drugiego – wysłuchać go, zrozumieć, nie potępiać… 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień V
12 września – wtorek
„Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!”

Maryjo, choć tak powszechnie mówi się dziś o prawach człowieka, to właśnie dziś istnieje też w świecie wielka niesprawiedliwość. Proszę dziś za wszystkie obszary tej niesprawiedliwości – głodu i nędzy, braku pracy i niewystarczającej płacy, gwałcenia prawa do życia i praw rodziny, poniżania kobiet i dzieci, wielkich różnic między krajami bogatymi a ubogimi… 
Proszę za wszystkich bogatych, by nauczyli się dzielić z biednymi i za wszystkich biednych, by umieli z tego dzielenia odpowiedzialnie korzystać. Powierzam Ci wszystkich bezrobotnych, wszystkich wykorzystywanych na rynku pracy. Proszę za wszystkich przedsiębiorców, by sprawiedliwie wynagradzali swoich pracowników. Proszę o to, by prawo zawsze stało na służbie sprawiedliwości i za wszystkich zawodowo stojących na straży prawa. 
Proszę także, by moje postępowanie nigdy nikogo nie krzywdziło i żebym zawsze oddawał każdemu to, co mu należne. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień VI
13 września – środa
„Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!”

Matko Najświętsza, Ty zawsze wzywasz do powrotu do Boga. Modlitwa i pokuta – to jest przesłanie, które popłynęło także z Fatimy. 
Powierzam dziś wszystkich, którzy cierpią z powodu łamania Bożych przykazań: ludzi oszukanych, pokrzywdzonych, okradzionych, cierpiących z powodu gwałtów i wojen, powierzam rozbite małżeństwa, zabijane i porzucane dzieci… Proszę Cię także za wszystkich, którzy te przykazania łamią i są sprawcami tych krzywd –  o miłosierdzie i nawrócenie dla nich. Proszę szczególnie za tych, którzy przykazania Boże depczą pochopnie, byś wyjednała im łaskę widzenia konsekwencji swoich działań. 
Matko Najświętsza, pozwól nam wszystkim zrozumieć, że przykazania Boże są źródłem wolności. Pomóż nam dostrzec, że właśnie one są fundamentem zdrowia naszych rodzin i całego społeczeństwa. Spraw, byśmy pokochali Boga i by Jego prawo wyryło się w naszych sercach.  
Przepraszam za wszystkie sytuacje, w których ja sam lekceważyłem Boże prawo. Proszę dziś o łaskę nawrócenia dla siebie: bym poważniej niż do tej pory potraktował Boga i Jego wolę dla mnie i bym umiał wcielać ją w życie. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień VII
14 września – czwartek
„Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!

Maryjo, Ty starłaś głowę szatanowi – ojcu kłamstwa, proszę dziś o miłość do prawdy i wybawienie od kłamstwa. Szczególnie proszę o przezwyciężenie kłamstwa ateizmu. 
Powierzam dziś Kościół, by był miejscem odkrywania, przyjmowania i głoszenia prawdy objawionej. Proszę za wszystkich kapłanów, biskupów i wszystkich ludzi ochrzczonych o umiłowanie prawdy. 
Oddaję też wszystkie przestrzenie życia społecznego, prosząc by były wolne od kłamstwa, manipulacji i przewrotnych ideologii. Proszę za wszystkich, którzy powinni służyć prawdzie – szczególnie za naukowców, prawników, pracowników mediów… 
Proszę za wszystkich rodziców, by nauczyli dzieci szacunku dla prawdy oraz za nauczycieli i wychowawców, by ich wspomagali w tym dziele. 
Naucz mnie samego być wrażliwym na prawdę i świadczyć o niej. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…  


Dzień VIII
15 września – piątek
„Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!”

Maryjo, Matko Niepokalana, która nie byłaś w żaden sposób dotknięta grzechem, proszę dziś o łaskę odróżniania dobra od zła i łaskę prawego sumienia. 
Proszę w intencji wszystkich środowisk formacyjnych w Kościele – formujących zarówno duchownych jak i świeckich – by przywiązywały wagę do dobrego ukształtowania sumienia. Proszę też w intencji wszystkich rodziców, nauczycieli i wychowawców, by pomagali młodym odróżniać dobro od zła. 
Powierzam przedstawicieli wszystkich tych zawodów, które zwykliśmy w sposób szczególny kojarzyć z sumieniem – lekarzy, prawników, polityków i wszystkie inne osoby sprawujące funkcje publiczne. Proszę o odrodzenie ich etyki zawodowej i wierność Ewangelii w codzienności. Daj współczesnemu światu, a szczególnie naszej Ojczyźnie, wielu „ludzi sumienia”. 
Proszę też za siebie samego – bym w każdej sytuacji wymagającej osądu wybierał zgodnie z Ewangelią. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 

Dzień IX
16 września – sobota
„Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!”

Maryjo, Ty prosiłaś wizjonerów w Fatimie: „Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia”. 
Powierzam dziś wszystkich zatwardziałych grzeszników; każdego kto „starannie w sobie pozamykał wszystkie wyjścia ponad doczesność, zagłuszył w sobie poczucie grzechu i potrzebę otwarcia się na Boga” (o. Jacek Salij OP, Szukającym drogi). Daj wszystkim trwającym w grzechu łaskę szczerej skruchy i powrotu do Boga. Spraw, bym ja sam zawsze wracał do Boga jako skruszone i uznające Jego ojcowską władzę dziecko. 
Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami! 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…
 
 

Przejdź do formularza wysyłania intencji tutaj

© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 2017