Duchowość

Bł. Ojciec Stanisław Papczyński założyciel Zgromadzenia Księży Marianów pozostawił swoim duchowym synom zawołanie: „Niepokalane Poczęcie Maryi niech będzie nam zbawieniem i obroną”. Motto to odwołując się do największej tajemnicy uświęcenia człowieka, jakim jest Niepokalane Poczęcie Matki Bożej, pokazuje wszechmocną łaskę bożą. To zaproszenie do naśladowania Jezusa Chrystusa Zbawiciela, który zwiastując Dobrą Nowinę, skutecznie realizuje swój plan zbawienia i zaprasza nas, ludzi, do udziału w tym planie.

W drodze za Chrystusem inspiruje nas Maryja, jako doskonałe dzieło Bożego Miłosierdzia i najwspanialszy owoc Chrystusowego Odkupienia (K 117). Matka Boża - Orędowniczka jest wzorem dla każdego z nas. Odkrycie tego, kim jest Bóg działający w Maryi, stanowi samo serce duchowości mariańskiej.

W formacji duży akcent kładziony jest na to, ze Bóg działa poprzez człowieka, udzielając mu łaski niezasłużonej, hojnej i skutecznej. W dzisiejszych czasach w centrum naszego zainteresowania znajduje się człowiek i jego działania. Jednak, to nie my, ale Bóg ma działać, a my powinniśmy jedynie przygotować Mu miejsce. Inaczej świat pogrąży się w grzechu, a my nie dostąpimy łaski bożej

„Zbawiać to znaczy „dawać miejsce”, dlatego koncentrujemy się na tym, żeby członkowie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich dawali miejsce Bogu, który działa w ich życiu. Otrzymana łaska jest zaproszeniem do współpracy, do zachowania jej i rozwijania przez całe życie.

Co chcemy osiągnąć? Świętość to nie powinność moralna, ale odpowiedź na miłość Boga, który nas odkupił, zbawił i obdarzył Duchem Świętym, który przemienia nas, abyśmy stali się świadkami Chrystusowego Odkupienia. Najpiękniej możemy realizować świętość poprzez wnoszenie miłości i jedności do naszych rodzin, a także czyniąc miłosierdzie żywym i umarłym.