Działalność

Działalność Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich polega na:
  • duchowym i materialnym wspieraniu działań ewangelizacyjnych i misyjnych Zgromadzenia Księzy Marianów, w szczególności tam, gdzie warunki są najtrudniejsze, a Kościół spotyka się z represjami;
  • głoszeniu Dobrej Nowiny o Miłosierdziu Bożym, a także czynieniu miłosierdzia wobec żywych i zmarłych;
  • upowszechnianiu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jako źródła siły, radości i nadziei chrześcijańskiego powołania; oraz szerzeniu nabożeństwa do Matki Bożej;
  • wspieraniu kształcenia kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego w Zgromadzeniu Księży Marianów
  • działalności charytatywnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans życiowych, w tym edukacyjnych tych osób i rodzin; ochronie i promocji zdrowia, a także działań na rzecz osób niepełnosprawnych zwłaszcza w krajach, gdzie prowadzone są misje Zgromadzenia Księzy Marianów;
  • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i poza jego granicami;
  • przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • formacji duchowej członków Stowarzyszenia;