Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich (SPM) to wspólnota osób świeckich, które z miłości do Boga i Matki Boskiej, razem z marianami, głoszą Dobrą Nowinę całemu światu. Członkowie Stowarzyszenia wspierają nie tylko ubogich powierzonych duszpasterskiej trosce Zgromadzenia Księzy Marianów, ale także poprzez modlitwę wstawiają się za duszami zmarłych, cierpiącymi w czyśćcu.

Za wszystkie osoby włączone do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, marianie codziennie odprawiają Mszę Świętą. Członkowie Stowarzyszenia mają udział także we wszystkich modlitwach, zasługach, umartwieniach, cierpieniach i dobrych uczynkach księży marianów na całym świecie.

Stowarzyszenie działa w 10 krajach na świecie, w tym w Polsce.

Organem koordynującym pracę Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce jest Centrum SPM z siedzibą przy Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie.