Ojciec Władysław

Na czele Stowarzyszenia stoi dyrektor, powoływany przez przełożonego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księzy Marianów. Obecnie funkcję dyrektora pełni ks. Jan Mikołaj Rokosz MIC. Każdy z dyrektorów SPM przyjmuje imię Ojca Władysława MIC.