Sprawozdania

Sprawozdania dla Darczyńców - 2016 rok:

Budowa domu duszpasterskiego do dzieci i młodzieży w Kamerunie - Dom duszpasterski dla dzieci.pdf

Pomoc ofiarom wojny (Charków, Ukraina) - Pomoc ofiarom wojny.pdf

Budowa ogrodzenia w Atoku (zdjęcia) - Sprawozdanie - ogrodzenie w Atoku.pdf

Budowa stacji do odsalania wody w Brazylii - Sprawozdanie - stacja wodna w Brazylii.pdf

Budowa kaplicy w domu zakonnym na Filipinach - Kaplica domu zakonnego na Filipinach.pdf

Sprawozdania dla Darczyńców - 2015 rok:

Pomoc dla ubogich dzieci i młodzieży w Indiach (zdjęcia) - Sprawozdanie - Indie 2015.pdf

Pomoc uchodźcom na Ukrainie (zdjęcie) - Sprawozdanie - pomoc uchodźcom.pdf

Pomoc podopiecznym Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim - Sprawozdanie - Dom Miłosierdzia.pdf

Sprawozdania dla Darczyńców - 2014 rok:

Sprawozdanie z wydatków misyjnych w 2014 roku - Sprawozdanie - pomoc misjom 2014.pdf

Pomoc katolikom na Ukrainie 2014 rok (zdjęcia) - Sprawozdanie - Ukraina 2014.pdf

Pomoc ofiarom tajfunu na Filipinach 2013 i 2014 rok (zdjęcia) – Sprawozdanie - Tajfun 2014.pdf


Sprawozdanie podstawowe (OPP)

Sprawozdania podstawowe Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (OPP) 2015 rok:

Bilans.pdf
16.07.2015 r.

Informacje ogólne.pdf 16.07.2015 r.

Informacje uzupełniające do bilansu.pdf 16.07.2015 r.

Rachunek zysków i strat.pdf 16.07.2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne.pdf 16.07.2015 r.

Sprawozdania podstawowe Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (OPP) 2014 rok:

Bilans uproszczony.pdf  02.07.2014 r.

Rachunek wyników.pdf 02.07.2014 r.

Informacja dodatkowa.pdf 02.07.2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne.pdf 02.07.2014 r.

Zobacz sprawozdania na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - tutaj

Zobacz Stowarzyszenie w bazie Organizacji Pożytku Publicznego opp.aid.pl – tutaj