1 procent podatku

Prosimy, przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Wpisz w PIT nasz numer KRS: 0000 44 89 63

Program do PIT i gotowe formularze do druku możesz pobrac tutaj

Dzwoniąc pod numer 801 066 925 uzyskasz pomocy fachowców z zakresu prawa podatkowego.
DARMOWA infolinia PIT czynna jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

Jesteś emerytem lub rencistą? Kliknij tutaj

1 % podatku, OPP


Jak możemy Ci pomóc przy rozliczeniu PIT?

 • Rozliczam PIT-37, chcę pobrać program ze wstępnie wypełnionym PIT-em – kliknij tutaj
 • Rozliczam PIT-38, chcę pobrać program ze wstępnie wypełnionym PIT-em - kliknij tutaj
 • Rozliczam PIT-39, chcę pobrać program ze wstępnie wypełnionym PIT-em - kliknij tutaj
 • Rozliczam PIT-36, chcę pobrać program ze wstępnie wypełnionym PIT-em - kliknij tutaj
 • Rozliczam PIT-36L, chcę pobrać program ze wstępnie wypełnionym PIT-em - kliknij tutaj
 • Chcę pobrać gotowe do druku formularze PIT - kliknij tutaj
 • Prowadzę biuro księgowe, chcę pobrać program z bezpłatną licencją komercyjną - kliknij tutaj

Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Czy emeryt i rencista może przekazać 1% podatku?

Tak, w tym celu powinien wypełnić specjalny druk o nazwie PIT-OP, który należy wysłać do Urzędu Skarbowego do 2 maja 2017 roku. Gotowy do wydruku formularz PIT można pobrać tutaj

PIT-OP można również rozliczyć on-line na tej stronie

Aby przekazać 1% podatku dla Stowarzyszenia, w PIT-OP wpisz nasz numer KRS: 0000 44 89 63.
 

Jak działa program do PIT?

Z programu korzystało już ponad 3 miliony osób. Gwarantujemy, że Ty również będziesz zadowolony. Najważniejsze atuty programu to:
 • prosta obsługa;
 • większość pracy program wykona za Ciebie;
 • zawiera moduł skanujący PIT (jako pierwszy program na rynku);
 • w wersji on-line możesz skorzystać z pomocy asystenta podatkowego, który krok po kroku podpowie Ci, co robić;
 • możesz rozliczyć PIT poprawnie bez znajomości skomplikowanych przepisów;
 • błędy poprawiają się automatycznie, możesz skorzystać z systemu podpowiedzi i podręcznego kalkulatora;
 • możesz wysłać PIT przez internet do urzędu skarbowego, zaoszczędzić czas i mieć pewność, że PIT dotarł;
 • w razie jakichkolwiek pytań możesz zadzwonić do doradców podatkowych gratis: 801 066 925.
Bezpłatny program PIT powstał przy współpracy z doradcami podatkowymi. Od lat z programu korzystają miliony podatników. Klawiatura help PIT-scan będąca integralną częścią programu PIT-OPP, wykorzystuje innowacyjną technologię OCR (ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik lub oprogramowanie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. na papierowym formularzu lub stronie książki).

W procesie sporządzania zeznań rocznych użytkownik skanuje otrzymany od pracodawcy PIT-11 (lub kilka plików z PIT-em) a program sam przenosi odpowiednie wartości do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37. W razie braku dokonywania odliczeń PIT jest gotowy do wysłania do urzędu skarbowego. Bezpłatny program PIT dostępny jest również w wersji on-line. Jest to idealne rozwiązanie dla internautów oraz użytkowników innych systemów operacyjnych niż Windows (Mac OS, Linux). Bezpłatny program PIT w wersji on-line wyposażony w wirtualnego doradcę pomoże rozwiązać problemy podatkowe oraz wspomoże osoby niedowidzące w wypełnianiu formularza.
 

Na jakie cele Stowarzyszenie zbiera 1% podatku?

Zgromadzenie Księży Marianów istnieje od ponad 300 lat, a obecnie działa w osiemnastu krajach. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich wspiera jego misję i pomaga ubogim, sierotom, ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych w najbiedniejszych rejonach świata.

Na jakie projekty potrzebujemy wsparcia?
 1. Pomoc dla biednych w krajach misyjnych i w Polsce – Stowarzyszenie otacza regularną opieką rodziny wielodzietne, osoby dotknięte ubóstwem, sieroty, wdowy oraz ludzi, którzy bez własnej winy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej (np. na skutek nieszczęśliwego wypadku). Rozdajemy paczki z darami rzeczowymi, finansujemy edukację, pomagamy w leczeniu i zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.

 2. Edukacja dzieci w Indiach - Księża Marianie prowadzą w Indiach Dom Studiów, w którym dzieci i młodzież, pochodzące z najbiedniejszych rodzin, mogą uczyć się i wychowywać w duchu wartości chrześcijańskich. Obecnie z tej możliwości korzysta 35 podopiecznych Domu Studiów.

 3. Pomoc dla sierot – w Kazachstanie misjonarze mariańscy prowadzą Oratorium „Dobrego Pasterza” dla sierot i dzieci z rozbitych rodzin. W Oratorium dzieci mają zapewniony ciepły posiłek, opiekę, pomoc przy odrabianiu lekcji i atmosferę prawdziwego domu, którego nigdy wcześniej nie miały. Z opieki Oratorium korzysta blisko 40 podopiecznych.

 4. Dom Miłosierdzia dla bezdomnych, chorych starszych osób – w Gródku Podolskim Księża Marianie prowadza dom opieki dla schorowanych starszych osób, których skrajna nędza zmusiła do bezdomności i życia na ulicy. W Domu Miłosierdzia znaleźli opiekę, dach nad głową, leki i przede wszystkim – ludzką dobroć. Obecnie w placówce przybywa blisko 40 podopiecznych, z czego 16 osób jest niepełnosprawnych.

 5. Wspieranie kultury i tradycji polskiej oraz ochrona dziedzictwa narodowego zwłaszcza związanego z historią Zgromadzenia Księży Marianów i jego założyciela – św. Stanisława Papczyńskiego. Marianie to pierwszy zakon męski założony przez Polaka, zaś Ojciec Papczyński to jedna z najwybitniejszych postaci XVII wieku w Polsce: pisarz, patriota, propagator sprawiedliwości społecznej, spowiednik króla Jana III Sobieskiego.

 6. Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych – Księża Marianie pomagają ofiarom kataklizmów i klęsk żywiołowych. Służymy również wsparciem w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności wynikających z uciążliwego klimatu np. poprzez budowę stacji do odsalania wody dla ofiar suszy.

 7. Dożywianie dzieci  - akcję dożywiania dzieci Księża Marianie prowadzą w najbiedniejszych krajach świata, w których większość osób musi przeżyć za mniej niż dolara dziennie.

Zapewniamy, że 1% podatku, który nam przekażesz, zostanie wydany gospodarnie i trafi do tych, którzy najpilniej potrzebują pomocy. Pamiętaj, że każda kwota ma znaczenie. Nawet jeśli wydaje Ci się niewielka dla potrzebujących 1% Twojego podatku to skarb.
 

Kto rozlicza się na formularzu PIT 37?

Osoby uzyskujące dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia bądź o dzieło, renty lub emerytury. na formularzu PIT 37 nie rozliczają się podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskali przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, są zobowiązani doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci, obniżają dochody o straty z ubiegłych lat oraz uzyskali przychody ze źródeł położonych poza granicami Polski. Jeśli osiągnęło się dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej trzeba wybrać inny formularz. Pit 37 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, pod warunkiem, że oboje małżonkowie spełniają warunki opisane powyżej. Przychody ze stosunku pracy z zagranicy rozlicza się na PIT 37 tylko w przypadku, gdy przychody te rozliczane są przez polskiego płatnika. Rozliczając PIT 37 można skorzystać z ulg i odliczeń określonych w formularzu PIT.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią podatkową: 801 066 925.

Program do rozliczenia PIT 37 można pobrać tutaj
 

Kto rozlicza się na formularzu PIT 38?

Formularz PIT 38 przeznaczony jest dla podatników prywatnie zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Powinni złożyć go wszyscy podatnicy, którzy uzyskali prywatne przychody, pochodzące z: odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających oraz odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, jak również objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatnicy grający na giełdzie płacą podatek wynoszący 19%.

Formularza PIT 38 nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, gdyż służy on do indywidualnego rozliczania się podatnika. Zarazem jeśli podatnik uzyskuje również inne dochody i rozlicza ponadto PIT 37 może zrobić to wspólnie z małżonkiem. W przypadku dochodów kapitałowych dane niezbędne do wypełnienia PIT 38 należy pobrać w druku PIT 8C, który podatnik otrzyma z biura maklerskiego. PIT 8C powinniśmy otrzymać do końca lutego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią podatkową: 801 066 925.

Program do rozliczenia PIT 38 można pobrać tutaj
 

Kto rozlicza się na formularzu PIT 39?

Powinni zrobić to podatnicy, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym i zarazem nie była to działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży nieruchomości należącej do majątku firmy, nie są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT 39.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią podatkową: 801 066 925.

Program do rozliczenia PIT 39 można pobrać tutaj
 

Kto rozlicza się na formularzu PIT 36?

Osoby, które uzyskiwały dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) bez pośrednictwa płatnika. Wedle wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczy to podatników, którzy:
 • prowadzili: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, działy specjalne produkcji rolnej,
 • uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach – od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, ze źródeł przychodów położonych za granicą, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,
 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego i są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
Deklarację PIT 36 mogą złożyć nie tylko podatnicy opodatkowujące swoje dochody indywidualnie, ale również Ci, którzy opodatkowują swoje dochody wspólnie z małżonkiem i osoby samotnie wychowujące dzieci.
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią podatkową: 801 066 925.

Program do rozliczenia PIT 36 można pobrać tutaj
 

Kto rozlicza się na formularzu PIT 36L?

PIT 36L składają podatnicy (przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem) którzy uzyskali dochody opodatkowane podatkiem liniowym. PIT 36L należy wybrać, jeśli podatnik uzyskał dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej podatkiem liniowym. W ramach podatku liniowego podatnik traci prawo do dokonywania odliczeń od dochodu i od podatku poza składkami ZUS oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Opodatkowanie liniowe wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z bezpłatną infolinią podatkową: 801 066 925.

Program do rozliczenia PIT 36L można pobrać tutaj
 

Jak działa bezpłatna licencja komercyjna na program PIT?

Kliknij tutaj i pobierz program do PIT z bezpłatną licencją komercyjną.

Możesz pobrać niniejszy program jeśli prowadzisz biuro księgowe lub rachunkowe oraz rozliczyć na nim formularze PIT.  Program jest bardzo prosty w obsłudze i jako pierwszy na rynku zawiera moduł skanujący PIT.  W wersji on-line możesz skorzystać z pomocy asystenta podatkowego. Rozliczysz Pit szybciej dzięki systemowi podpowiedzi, automatycznemu poprawianiu błędów i podręcznemu kalkulatorowi. Bezpłatna licencja komercyjna umożliwia wysłanie PIT-u on-line do urzędu skarbowego.

W razie jakichkolwiek kłopotów z prawem podatkowym zadzwoń na bezpłatna infolinię 801 066 925 i skorzystaj z pomocy ekspertów.
 

Jak Stowarzyszenie odwdzięcza się Darczyńcom za 1% podatku?

 1. Gwarantujemy, że środki z 1% podatku oraz każda inna, przekazana nam ofiara, jest wydawana oszczędnie, gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Przygotowujemy sumiennie sprawozdania z projektów i ofiar przekazanym nam przez Darczyńców. Wszystkie można przeczytać tutaj
 3. Codziennie w intencji osób pomagających misjom jest odprawiana Msza święta, aby Pan Bóg im pobłogosławił.
 4. W trudnych sytuacjach do dyspozycji naszych Darczyńców pozostaje linia modlitwy tel. 22 833 32 34, e-mail: liniamodlitwy@marianie.pl Prosimy o kontakt, pomodlimy się w Państwa intencji.
 5. Naszym Darczyńcom wysyłamy bezpłatnie kwartalnik "Z Niepokalaną" i pomoce do modlitwy. Kwartalnik można zamówić kontaktując się z nami: tel. 22 833 74 05, biuro.spm@marianie.pl