Niebieski Szkaplerz

Do pobrania
Prosba o przyjecie szkaplerza MB
Ceremonia poświęcenia i nałożenia szkaplerza - propozycja
Deklaracja przyjęcia szkaplerza

Czym jest szkaplerz Niepokalanego Poczęcia NMP?
W rozumieniu duchowym szkaplerz jest skrawkiem płaszcza Maryi, pod który chronią się Jej dzieci w ziemskiej pielgrzymce do nieba. Szkaplerz ma im pomóc w tym, by tak jak Matka Boża współpracowali z Duchem Świętym w wypełnieniu planu Boga. Niebieski szkaplerz to znak oddania się Maryi Niepokalanie Poczętej i miłości do Niej. Dzięki temu szkaplerz chroni przed działaniem złego ducha.
Szkaplerz, który dzisiaj noszą świeccy, to symboliczny ubiór złożony z dwóch małych prostokątnych kawałków płótna koloru niebieskiego, połączonych tasiemką; na jednym z nich widnieje wizerunek Matki Bożej Niepokalanej. Ze względów praktycznych szkaplerz zastępuje się specjalnym medalikiem szkaplerznym, który nosi się na szyi na zwyczajnym łańcuszku.
 
Historia niebieskiego szkaplerza
Niebieski szkaplerz na cześć Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej zaczęły nosić w Hiszpanii mniszki z zakonu Niepokalanego Poczęcia NMP, tzw. koncepcjonistki. Ta forma kultu musiała być miła Panu Bogu, ponieważ na początku XVII stulecia w Neapolu odnotowano objawienie dotyczące niebieskiego szkaplerza. W 1617 r. sł. Boża Urszula Benincasa po przyjęciu Komunii św. ujrzała Matkę Bożą ubraną w białą szatę i niebieski płaszcz. Maryja tuliła w ramionach Dziecię Jezus, które powiedziało Urszuli, że założy ona klasztor. Zakonnice miały nosić ubiór przypominający szaty Maryi. Urszula poprosiła Pana Jezusa, aby obdarzył szczególnymi łaskami również osoby świeckie, które będą miały szczególne nabożeństwo do tajemnicy Niepokalanego Poczęcia i będą nosiły niebieski szkaplerz. Jezus wysłuchał tej prośby i pokazał Urszuli mnóstwo aniołów rozdających szkaplerze na całej ziemi. Rozradowana Urszula sporządziła szkaplerze podobne do oglądanych w widzeniu i poprosiła o ich pobłogosławienie, po czym rozdzielała je wiernym. Jeszcze za jej życia praktyka noszenia niebieskiego szkaplerza zyskała dużą popularność. W 1633 r. zakon teatynów podjął się rozpowszechniania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP, co zostało potwierdzone przez papieża Klemensa X w 1671 r. przez nadanie odpustów i przywilejów duchowych tym, którzy noszą niebieski szkaplerz. Papież Klemens XI w 1710 r. poszerzył zakres odpustów.
 
Jaki jest związek marianów z niebieskim szkaplerzem?
Błogosławiony Stanisław Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, uznał szerzenie czci Niepokalanego Poczęcia NMP za jeden z głównych celów swojego zakonu. Marianie, zgodnie ze swoją regułą, zaczęli nosić niebieski szkaplerz pod białym habitem. Zobowiązani do szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej, pragnęli również propagować go wśród wiernych. W 1733 r. po raz pierwszy zwrócili się z prośbą do teatynów, którzy sprawują pieczę nad szkaplerzem, o upoważnienie do propagowania niebieskiego szkaplerza, co czynią po dzień dzisiejszy. W 1992 r. marianie uzyskali wieczyste upoważnienie do błogosławienia i nakładania szkaplerza na całym świecie. Zostało to ostatecznie potwierdzone przez przełożonego generalnego teatynów w 2008 r. Na mocy tego upoważnienia marianie, tak jak teatyni, są kustoszami niebieskiego szkaplerza na cześć Niepokalanego Poczęcia NMP.
 
Specjalne łaski
Wierzymy, że osoby, które noszą niebieski szkaplerz, są otoczone szczególną opieką Maryi Niepokalanej w każdej sytuacji życiowej, a zwłaszcza są przez Nią chronione przed atakami szatana. Szkaplerz nie jest talizmanem, ale znakiem ufności, że Ta, którą kocham i której chcę służyć, przyjmuje moje oddanie i ogarnia mnie płaszczem swej opieki.
Osoby noszące szkaplerz Niepokalanego Poczęcia NMP mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) w następujące dni: w dniu otrzymania szkaplerza i w momencie śmierci; Zmartwychwstanie Pańskie; Narodzenie Pańskie (25 grudnia); Niepokalane Poczęcie NMP (8 grudnia); Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia); Ofiarowanie Pańskie (2 lutego); św. Kajetana z Thieny (założyciela zakonu teatynów - 7 sierpnia).
 
Zobowiązania
Aby korzystać w pełni z łask związanych ze szkaplerzem, należy: 1. Zawsze go nosić; w praktyce oznacza to noszenie medalika szkaplerznego. 2. Żyć w czystości zgodnie ze swoim stanem. 3. Oddawać cześć tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. 4. Modlić się o nawrócenie grzeszników i o miłosierdzie Boże dla świata. Czci Niepokalane Poczęcie NMP ten, kto kocha Maryję, pragnie Ją naśladować przez współpracę z Duchem Świętym oraz pomaga potrzebującym. Już samo noszenie szkaplerza jest formą oddawania czci Niepokalanemu Poczęciu Matki Bożej. O miłosierdzie Boże dla świata można się modlić, odmawiając modlitwę wybraną przez siebie, np. Ojcze nasz lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego, lub Koronkę dziesięciu cnót Matki Bożej, lub inne.
 
Kto nakłada szkaplerz i kto może go przyjąć?
Aby móc w pełni cieszyć się łaskami związanymi ze szkaplerzem, należy go przyjąć z rąk upoważnionego do tego kapłana. Szkaplerz mogą nakładać wszyscy Księża Marianie, a także kapłani i diakoni upoważnieni przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Księży Marianów.
Osoby, które z różnych względów nie mogą go przyjąć z rąk marianina, mogą uzyskać za pośrednictwem Centrum SPM upoważnienie od Przełożonego Generalnego Marianów dla wskazanego przez nie kapłana, który zechce pobłogosławić i nałożyć szkaplerz zgodnie z przyjętym formularzem.
Kapłani, którzy chcieliby propagować niebieski szkaplerz wśród swoich wiernych, mogą uzyskać stałe upoważnienie do jego błogosławienia i rozpowszechniania.
Szkaplerz może przyjąć każda osoba ochrzczona, która pragnie oddać się w opiekę Matce Bożej i czcić Jej Niepokalane Poczęcie. Nadanie szkaplerza odbywa się podczas specjalnego obrzędu, który podkreśla znaczenie zawierzenia się Maryi. Obrzędowi przewodniczy kapłan lub diakon. Szkaplerz, zgodnie z decyzją papieża Piusa X, dekretem Kongregacji Świętego Oficjum z 1910 r., może być zastąpiony medalikiem z wizerunkiem Serca Pana Jezusa i Matki Bożej (medalik szkaplerzny).
 
Informacje praktyczne
Niebieski szkaplerz można otrzymać bezpłatnie w Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Warszawie. Tutaj również można nabyć medalik szkaplerzny (aluminiowy, posrebrzany, srebrny, złoty). Każdy, kto za pośrednictwem SPM przyjmie szkaplerz, zostanie wpisany do Księgi Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia NMP oraz otrzyma dyplom potwierdzający przyjęcie szkaplerza. W tym celu należy wysłać do Centrum SPM prośbę o przyjęcie niebieskiego szkaplerza.
 
Współpraca z marianami
Zachęca się osoby noszące szkaplerz, aby współpracowały ze Zgromadzeniem Księży  Marianów w szerzeniu kultu Niepokalanego Poczęcia NMP, w szerzeniu modlitw za zmarłych i okazywaniu pomocy najbardziej potrzebującym. Mogą to uczynić przez wstąpienie do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich (SPM). Członkowie SPM mają udział w owocach wszystkich Mszy świętych, modlitw, dobrych uczynków spełnianych przez marianów na całym świecie. Dodatkowo odprawiana jest za nich codziennie Msza święta. Ponadto dla uczczenia Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, w ważniejsze święta ku Ich czci odprawiana jest druga Msza święta. Noszący szkaplerz, skupieni przy domach zakonnych i kościołach mariańskich, mogą włączyć się do Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP, które cieszy się podobnymi przywilejami.
 
Więcej informacji:
Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich
ul. Św. Bonifacego 9; 02-914 Warszawa
tel. 22-651-90-29; 22-833-74-05; e-mail: spm@marianie.pl  
www.spm.org.pl