Zamawianie Mszy Świętej

Msze święte indywidualne
Najdoskonalszą formą modlitwy za innych jest Msza święta. W sprawowaniu nabożeństw i w modlitwach prywatnych to człowiek zwraca się do Boga. We Mszy świętej sam Jezus Chrystus wstawia się do swojego Ojca. Msze święte indywidualne można zamawiać za żywych i za zmarłych.
Zgodnie z tradycją Kościoła zamawiający Mszę świętą indywidualną przekazuje ofiarę - jałmużnę, która w naszym przypadku jest przeznaczona na utrzymanie misjonarzy i misji mariańskich. Całkowity koszt dzienny utrzymania misjonarza wynosi ok. 50-100 zł.

Zamawianie Mszy świętych: tel. 22 833 74 05; e-mail: biuro.spm@marianie.pl

Msza gregoriańska (30 Mszy świętych)
Szczególną popularnością cieszy się praktyka tzw. Mszy świętych gregoriańskich. Polega ona na celebrowaniu przez 30 kolejnych dni Mszy świętej za jednego zmarłego. Praktyka ta została zainicjowana w VI w. przez papieża Grzegorza Wielkiego. Papież ten polecił odprawianie przez 30 dni Mszy świętej za zmarłego mnicha, który za życia sprzeniewierzył się ślubowi ubóstwa. Ów mnich, jak świadczy św. Grzegorz, 30. dnia ukazał się swemu przełożonemu i podziękował za okazane mu miłosierdzie, tego bowiem dnia opuścił czyściec. W 1884 r. Stolica Apostolska wyjaśniła, że „zaufanie wiernych do Mszy gregoriańskich, jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą”.

Ofiary przekazywane przy zamawianiu Mszy świętych gregoriańskich są przeznaczone na utrzymanie misjonarzy mariańskich.

Zamawianie Mszy świętych: tel. 22 833 74 05, 22 651 90 29; e-mail: biuro.spm@marianie.pl