Pomoc zmarłym

Czy zmarli proszą o pomoc?

Błogosławiony Stanisław Papczyński, w 1671 r., podczas pobytu w Luboczy, w czasie ekstazy doświadczył wizji męczarni dusz czyścowych. Po tym doświadczeniu szybko udał się do braci i głośno wołał: „Błagam was, módlcie się za zmarłych, bo straszne cierpią męczarnie”. Podobnie w 1676 r., kiedy był ciężko chory - w ekstazie - został przeniesiony do czyśćca. Po zakończeniu wizji został uzdrowiony i wygłosił do wiernych długie kazanie o potrzebie wspierania zmarłych, opisawszy ich straszliwe męki.
W Dzienniczku św. Faustyny znajdziemy opis przeżycia młodej zakonnicy: „Zapytałam się Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam się modlić? (…). W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które je paliły, mnie nie dotykały (…). Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz, 20).
To tylko dwie z bardzo wielu wizji, którymi Pan Bóg obdarzył świętych, aby sami wspierali zmarłych i nas do tego zachęcali.

W jaki sposób możemy najlepiej pomóc zmarłym?

Msza święta
Uprzywilejowaną moc wstawienniczą względem zmarłych pozostających w  czyśćcu ma Msza święta. Papież Paweł VI napisał: „Święta Matka Kościół, wyrażając jak największą troskę o zmarłych (…), postanawia, że tymże zmarłym przychodzi się z pomocą w sposób najdoskonalszy przez każdą ofiarę Mszy świętej”. Podczas nabożeństw i w modlitwach prywatnych to wierny zwraca się do Boga. Natomiast w Mszy świętej sam Jezus Chrystus wstawia się do swojego Ojca. Praktycznym wymiarem pomocy jest zamawianie przez wiernych Mszy świętej za zmarłych. Chrześcijanin powinien, przynajmniej raz w roku, zamówić Mszę świętą za zmarłych.

Msza gregoriańska (30 Mszy świętych)
Szczególną popularnością cieszy się praktyka tzw. Mszy świętych gregoriańskich. Polega ona na celebrowaniu przez 30 kolejnych dni Mszy świętej za jednego zmarłego. Praktyka ta została zainicjowana w VI w. przez papieża Grzegorza Wielkiego. Papież ten polecił odprawianie przez 30 dni Mszy św. za zmarłego mnicha, który za życia sprzeniewierzył się ślubowi ubóstwa. Ów mnich, jak świadczy św. Grzegorz, 30. dnia ukazał się swemu przełożonemu i podziękował za okazane mu miłosierdzie, tego bowiem dnia opuścił czyściec. W 1884 r. Stolica Apostolska wyjaśniła, że „zaufanie wiernych do Mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą”..

Modlitwy i odpusty
Skuteczną pomocą dla dusz czyśćcowych są ofiarowane za nich umartwienia, wyrzeczenia i modlitwy, choćby najkrótsze, zwane aktami strzelistymi. Wierni szczególnym szacunkiem darzą tzw. wspominki i zapalanie świec w listopadzie, modlitwę różańcową, Drogę krzyżową oraz specjalne modlitwy za zmarłych. Szczególną wartość ma praktyka odpustów za zmarłych. Wierni mogą je uzyskać, wypełniwszy warunki: wola uzyskania odpustu, stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy i spełnienie czynu obdarowanego odpustem.

Jałmużna
Ofiary pieniężne na dzieła miłosierdzia w intencji zmarłych są bardzo pochwalane w Piśmie św. (2 Mch 12,43-45). Dobrowolny i bezinteresowny dar – jałmużna -  zarówno materialna, jak i duchowa - ofiarowana za zmarłych, ma wielką wartość w oczach Boga. Ofiary mogą być składane przy zamawianiu Mszy świętej, dla biednych, których znamy, ale także na dzieła charytatywne i misyjne Kościoła.

Za kogo należy się modlić?

W pierwszej kolejności należy pamiętać o zmarłych rodzicach, rodzeństwie, krewnych i dobroczyńcach, a następnie o wszystkich zmarłych przebywających w czyśćcu. Święty Jan Maria Vianney powiedział: „Gdybyśmy chcieli, to byśmy prędko czyściec pustym uczynili (...) Bar­dzo winnymi jesteśmy, bardzo nieczułymi, gdy tak łatwymi środkami mogąc uwolnić zmarłych, nie czynimy tego, ale pozwalamy, aby się paliły w strasznych płomieniach czyśćcowych!”.

 

Msze święte za zmarłych można zamówić pod numerem telefonu: 22 833 75 05; e-mail: biuro.spm@marianie.pl lub osobiście pod adresem Centrum SPM