Dla firm

Jeśli strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Państwa Firmy obejmuje pomoc najuboższym, ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, niepełnosprawnym i dzieciom, które z powodu ubóstwa nie mają dostępu do edukacji, jeśli chcą Państwo wpierać misjonarzy i działania Kościoła katolickiego zapraszamy do współpracy.

Ze Stowarzyszeniem Pomocników Mariańskich mogą Państwo współpracować na różne sposoby, indywidulnie dopasowane do potrzeb Państwa firmy, np.:

  • Zostanie sponsorem naszych projektów;
  • Organizację wolontariatu pracowniczego lub wolontariatu kadr zarządzających;
  • Nieodpłatne przekazanie Państwa usług;
  • Przekazanie darowizn rzeczowych lub finansowych;
  • Promocję naszych akcji;
  • Sprzedaż wiązaną;
  • I inne formy wynikające z potrzeb Państwa firmy.

Zawsze dziękujemy naszym Darczyńcom i Partnerom. Wyrazem naszej wdzięczności jest również wspominanie Państwa w codziennej modlitwie.

Prosimy o kontakt:

wsparcie@marianie.pl