Duchowa adopcja misjonarza

To wyjątkowa forma pomocy modlitewnej okazana misjonarzom, a jeśli ktoś może - również materialnej. Duchowa adopcja to najpiękniejszy dar serca. Takie wsparcie może przynieść wiele dobrych owoców w życiu misjonarza, a także w życiu osoby, która się za niego modli. Wypraszając łaski dla innych, sami wzrastamy w ufności i uczymy się codziennej wierności Panu Bogu, która wyraża się w małych rzeczach, jak np. odmawianie dziesiątki różańca dziennie. Dla misjonarzy taka wytrwała modlitwa jest nieocenioną pomocą, ponieważ pracując w trudnych warunkach, są narażeni na wiele duchowych niebezpieczeństw. Ponadto ich praca wymaga tak wiele poświęcenia, tak bezgranicznego daru z siebie, że nie można tego czynić o własnych siłach, ale jedynie za sprawą Bożej łaski.

Osoba adoptująca zobowiązuje się do stałej modlitwy za konkretnego misjonarza. Takie zobowiązanie może być podjęte na jakiś czas albo na całe życie. Forma modlitwy zależy od nas – możemy ofiarować udział w Mszy świętej, różaniec, koronkę, a także wszelkie trudy życia, ale powinno to być stałe, regularne zobowiązanie. Drobne codzienne cierpienia, choroba, niepowodzenie – wszystko może stać się okazją do tego, by duchowo wesprzeć misjonarza. Powinniśmy modlić się szczególnie o łaskę pełnej uległości Duchowi Świętemu i wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem, a także o miłość do Kościoła i ludzi oraz osobistą świętość misjonarza. Bez tego jego posługa jest ponad ludzkie siły, dlatego nasze modlitewne wsparcie jest trudne do przecenienia.

Osoba adoptująca misjonarza zostanie wpisana do Księgi duchowej adopcji i zostanie włączona do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich.

Jeśli chcesz okazać wsparcie modlitewne poprzez duchową adopcję misjonarza skontaktuj się    
z biurem SPM:
tel. 22 833 74 05 lub 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście.