Modlitwa

Nie wszyscy jesteśmy powołani do wyjeżdżania na misje, ale wszystkich dotyczy misyjny nakaz Jezusa, aby „czynić uczniów ze wszystkich narodów”. Obowiązek wspierania misji wynika też z przykazania miłości bliźniego, ponieważ wiara jest czymś najcenniejszym, co mamy – jak więc moglibyśmy nie dzielić się nią z innymi i nie wspierać tych, którzy ją przekazują?

Najważniejszą formą wspierania misji jest modlitwa i ofiarowanie w ich intencji różnych życiowych doświadczeń. Praca misjonarzy jest bardzo trudna i niemożliwa o ludzkich siłach. Potrzeba bardzo wiele Bożej łaski, aby udźwignąć tak wymagające zadania. Niosący Dobrą Nowinę bardzo często są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć tych, którzy głoszą Jezusa Chrystusa. Naszym zadaniem jest upraszanie sił do pracy dla misjonarzy oraz łaski wierności ich powołaniu.

Nawet najkrótsza modlitwa jest wielkim darem, niezależnie od jej formy. Możemy ofiarować w ich intencji Mszę świętą, odmówić różaniec, pomodlić się słowami psalmu czy odmówić litanię. W ten sposób okażemy pomoc znacznie większą, niż się nam wydaje. O co powinniśmy się modlić? Jan Paweł II określił cechy misjonarza: pełna uległość Duchowi Świętemu, wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem, miłość do Kościoła i ludzi oraz świętość życia. Te łaski powinniśmy więc upraszać robotnikom winnicy Pańskiej.