Odpis 1% PODATKU

Od stycznia 2013 r. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, który uprawnia do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozliczając PIT wpisz w deklarację podatkową nasz KRS: 0000 44 89 63

Najnowsze formularze i program do rozliczania PIT możesz pobrać tutaj

Przekazując nam swój 1%:

  • wspierasz pracę misjonarzy, którzy głosząc Ewangelię pomagają najuboższym;
  • pomagasz realizować dzieła mariańskie;
  • wspierasz podopiecznych naszego Stowarzyszenia: ubogich, niepełnosprawnych, ofiary konfliktów zbrojnych.

Pamiętaj - w wielu krajach Afryki i Azji Kościół jest jedyną instytucją, która troszczy się o ubogich.

Dziękujemy za Twoją pomoc.