Przekaż darowiznę

Prosimy, wybierz obszar najbliższy Twojemu sercu:
 1. Nagła sytuacja kryzysowa – pożar domu misyjnego w Borysowie - wybieram ten cel
 2. Opieka zdrowotna - dożywanie dzieci w Afryce - wybieram ten cel
 3. Ewangelizacja na misjach - budowa domu duszpasterskiego w Kamerunie - wybieram ten cel
 4. Edukacja i pomoc biednym – kształcenie skrajnie ubogich w Indiach - wybieram ten cel
 5. Pomoc osobom starszym - Dom Miłosierdzia w Gródku - wybieram ten cel
   

Pomóż odbudować po pożarze
dom duszpasterski na Białorusi

W parafii w Borysowie księża marianie mieszkają i pracują w skrajnie trudnych warunkach. Dach starego domu jest dziurawy i podczas deszczu do środka cieknie woda. W budynku nie ma żadnych wygód, w zimie trudno go ogrzać. W lutym 2016 roku nieznany sprawca celowo podpalił dom w środku nocy. Pożar udało się ugasić, ale zniszczenia jeszcze bardziej pogorszyły stan budynku. Księża stanęli  przed smutną prawdą: nie da się tu ani mieszkać, ani pracować. Obecnie dwóch kapłanów nocuje  w zakrystii. Do urządzonej prowizorycznie sypialni na poddaszu wchodzi się po drewnianych, drabinowych schodach. Ks. Józef,  którego wiek i zdrowie nie pozwala na pokonywanie stromych szczebli, pracuje i nocuje w domu uszkodzonym przez pożar.Prosimy, pomóż wybudować nowy dom misyjny. Każda ofiara przybliża nas do celu!
 • 26 zł – tyle kosztuje m² tynku na ścianach zewnętrznych (musimy otynkować 1760 m²)
 • 41 zł – tyle kosztuje m² izolacji przeciwwodnej (musimy położyć 28 m² izolacji)
 • 377 zł – tyle kosztuje m² drewnianej konstrukcji dachu z izolacją i pokryciem (musimy wykonać 389 m² dachu)
 • 230 zł – tyle kosztuje m² ściany zewnętrznej (potrzebujemy wybudować 252 m² ścian)
W nowym domu misyjnym otworzymy: kuchnię i jadłodajnię dla ubogich, salki katechetyczne, miejsce spotkań wspólnot parafialnych, punkt pomocy najuboższym parafianom (Caritas) oraz kancelarię i mieszkanie dla kapłanów, umożliwiające pełnienie posługi w godnych warunkach.
Dom misyjny to nie tylko dach nad głową dla misjonarzy. To brama, przez którą prowadzimy dusze do Boga. Kluczem do jej otwarcia jest ofiarność ludzi dobrej woli.

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
PKO SA VII/O Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
Z dopiskiem: Parafia w Borysowie

Dziękujemy w imieniu potrzebujących,
o naszych Darczyńcach i Dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie.


Dożywianie dzieci w Afryce

Misjonarze mariańscy, pracujący w najbiedniejszych krajach afrykańskich, takich jak Kamerun i Rwanda, regularnie pomagają najbiedniejszym dzieciom poprzez zapewnienie im dożywiania. Wystarczy niecałe 2 zł, aby podarować dziecku pełnowartościowy i ciepły posiłek.Warto pamiętać, że dzieci niedożywione częściej chorują, gorzej się uczą, są słabsze od rówieśników i bardzo często mają kłopoty z koncentracją uwagi na lekcjach w szkole. To powoduje, że nie zdobywają zawodu, jaki mógłby w przyszłości ochronić od biedy ich własne rodziny. Zapewnienie najmłodszym posiłku jest zatem nie tylko pomocą doraźną, ale podarowaniem im szansy na lepszy start w życiu.

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
PKO SA VII/O Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
Z dopiskiem: Dożywianie dzieci

Dziękujemy w imieniu potrzebujących,
o naszych Darczyńcach i Dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie.


Budowa nowej misji w Kamerunie 

Dom duszpasterski budowany jest na terenie należącym do parafii w Minkamie, znajdującym się około 3 km od miejsca misji mariańskich. To najlepsze miejsce na duszpasterstwo dzieci i młodzieży w okolicy. Tuż przy budowanym domu znajduje się liceum i szkoła podstawowa. Łącznie kształci się tu ponad 1100 dzieci. W domu duszpasterskim będą odbywały się katechezy, Msze św. dla lokalnej ludności oraz lekcje religii. Misjonarze uruchomią również świetlicę dla dzieci oraz punkt pomocy ubogim. W 2016 roku Darczyńcy Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich przekazali 50 000 zł dla parafii misyjnej w Minkamie z przeznaczeniem na budowę domu duszpasterskiego dla dzieci i młodzieży. Sprawozdanie z wydanych środków jest dostępne tutajObecnie zbieramy fundusze na ukończenie budowy, to jest: położenie dachu, ukończenie prac związanych z instalacją elektryczną, położenie tynków i podłogi betonowej, ukończenie pomieszczenia biblioteki oraz montaż urządzeń do odprowadzania wody.

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
PKO SA VII/O Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270

Z dopiskiem: Minkama
Dziękujemy w imieniu potrzebujących,
o naszych Darczyńcach i Dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie.


Pomóż dzieciom i młodzieży w Indiach
wyjść ze skrajnej biedy

Indie to trudny kraj dla dzieci i młodzieży z biednych rodzin. Nędza zamyka szansę wielu młodym osobom na normalne, godne życie. Uniemożliwia edukację, a bez edukacji nie ma nadziei na wydostanie się z ubóstwa. Księża Marianie prowadzą w Indiach Dom Studiów, w którym dzieci i młodzież, pochodzące  z najbiedniejszych rodzin, mogą uczyć się i wychowywać w duchu wartości chrześcijańskich. Obecnie z tej możliwości korzysta 35 podopiecznych Domu Studiów. Pomocy dla nich nie można przerwać. Prosimy o okazanie potrzebującym chrześcijańskiego miłosierdzia.Wspierając edukację podopiecznych Domu Studiów, dajesz dzieciom i młodzieży szansę na lepsze życie i godne funkcjonowanie rodzin, które w przyszłości założą.
 • 30 zł – tyle kosztują artykuły higieniczne, które starczą dla jednego biednego dziecka na dwa miesiące
 • 230 zł – tyle kosztuje miesięcznie żywienie, leczenia i ubranie jednego dziecka w Domu Studiów
 • 90 zł – tyle wynosi miesięczny koszt opłacenia nauki i pomocy szkolnych dla jednego dziecka
Sprawozdanie z pomocy dzieciom w Indiach i wydatkowania ofiar otrzymanych od Darczyńców w 2015 roku jest dostępne tutaj

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
PKO SA VII/O Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
Z dopiskiem: Indie – pomoc dzieciom
 
Dziękujemy w imieniu potrzebujących,
o naszych Darczyńcach i Dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie.


Dom opieki dla bezdomnych, starszych osób w Gródku

W Domu Miłosierdzia w Gródku Podolskim mieszka 56 osób. To samotni staruszkowie, w większości katolicy, dotknięci skrajnym ubóstwem, cierpiący  na  różne  choroby i dolegliwości.  Prawie  połowa  z  nich  nie chodzi i nie siedzi, jest przykuta na stałe do łóżka.  16  osób  boryka  się  ze  złożoną niepełnosprawnością.  Wszyscy  nie  mają krewnych ani żadnych źródeł utrzymania. To  Darczyńcy, którzy  przekazują jałmużnę  dla placówki, zapewniają im jedzenie, ubranie, dach nad głową, leki i pomoc medyczną.Przyjmując chorego pod swój dach, zobowiązujemy się przez nim i przed Bogiem, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby otoczyć go opieką. Prosimy o pomoc w wypełnieniu tej obietnicy. Sprawozdanie z pomocy podopiecznym Domu Miłosierdzia i wydatkowania ofiar otrzymanych od Darczyńców w 2015 roku jest dostępne tutaj. Obecnie zbieramy fundusze na zapewnienie Podopiecznym regularnej opieki medycznej, zakup zapasów żywności i środków czystości.

Ofiary prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich
PKO SA VII/O Warszawa
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270
Z dopiskiem: Dom Miłosierdzia

Dziękujemy w imieniu potrzebujących,
o naszych Darczyńcach i Dobrodziejach pamiętamy w codziennej modlitwie.