Wolontariat

Wolontariat misyjny polega na bezinteresownym poświeceniu swojego czasu na rzecz misji. W świecie, w którym ludzie się spieszą, czas staje się bezcennym darem. Tak samo cenna jest nasza bezinteresowna praca dla misji. Formy wolontariatu mogą być wielorakie, w zależności od tego, jaką pracę może ktoś wykonywać. Może to być zwyczajna praca przy pakowaniu wysyłek, dyżur w „Linii modlitwy”, praca w sekretariacie, pomoc informatyczna, prawna, lekarska, dziennikarska, na rzecz promocji misji itp.

Wolontariat to także szansa osobistego rozwoju i duchowego wzrostu. Okazując pomoc bliźnim z krajów misyjnych, często nieznającym jeszcze Chrystusa, praktykujemy miłość bliźniego w sposób niemalże doskonały. Poświęcamy swój czas i siły dla dobra osób, których nie znamy i od których niczego nie możemy oczekiwać. Czy może istnieć piękniejszy sposób okazywania miłości? Takie zaangażowanie może przemieniać nasze serce i uczyć nas większej miłości do tych, wśród których żyjemy. Jednocześnie pracując w roli wolontariusza, budujemy duchową więź z misjonarzami i z tymi, wśród których oni pracują.

Jeśli masz ochotę sprawić radość Panu Jezusowi, wolontariat jest czymś dla Ciebie!

 

Jeśli chcesz poświęcić swój czas w ramach wolontariatu misyjnego, skontaktuj się z biurem SPM: tel. 22 833 74 05 lub 22 651 90 29; e-mail: spm@marianie.pl lub osobiście.