Zapalmy świece naszym zmarłym

W Twoim imieniu zapalimy świece za zmarłych bliskich Twojemu sercu

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia (J 8,12).
Od dawna modlitwie za zmarłych towarzyszyło zapalanie świec. Zapalona świeca, jako wyraz naszej wiary i miłości, wraz z jałmużną na cele dobroczynne, jest nieustanną prośbą do Pana Boga o uwolnienie zmarłego z czyśćca. Zgodnie z tą piękną tradycją m.in. mariańscy postulanci i nowicjusze każdego dnia listopada będą zapalali świece w intencji zmarłych, których imiona zostaną przysłane do Centrum SPM. Świece będą zapalane w kaplicy w Górze Kalwarii, gdzie znajduje się grób św. S. Papczyńskiego, wielkiego orędownika modlitwy za dusze czyśćcowe.
Światło świecy jest wyrazem wiary, jakim powinniśmy płonąć, idąc na spotkanie z doskonałym światłem – Jezusem Chrystusem.Formularz do wypełnienia:

Ojcze Władysławie,
Proszę o zapalenie świec jako wyraz mojej pamięci i miłości za bliskich mi zmarłych.


Wpisz zmarłych, którym zapalimy świece:


Dane osoby proszącej o zapalenie świec:

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Ulica i nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:


Liczba świec:

 

Przekazuję ofiarę w intencji zmarłych z przeznaczeniem na misje Księży Marianów:
(sugerowany koszt jednej świecy - min. 3 zł)

Ofiara w wysokości:

 

 
 
 Ofiarę proszę przesłać na konto Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich:
53 1240 1109 1111 0000 0515 2270

Włącz swoich bliskich zmarłych do Mszy świętych

Dziś w nocy usłyszałam głos zmarłych z czyśćca: „Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy... My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas udział we Mszy świętej, różne modlitwy odpustowe, ofiarujcie – dajcie jałmużnę – a najskuteczniejszą pomoc nam okażecie, gdy się postaracie o odprawienie Mszy świętej za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy świętej przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe… Powiedz to żyjącym na ziemi!”. [Czcigodna Sługa Boża Wanda Malczewska (1822-1896)]